Loading...

Firewalls FirePOWER Services


Cisco Firewall 1010/1010E FPR1010-NGFW-K9/ FPR1010E-NGFW-K9

CODE: FPR1010-NGFW-K9

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance, Desktop


Cisco Firewall 3105 (FPR3105-NGFW-K9)

CODE: FPR3105-NGFW-K9

Pre-order
158.088.235 

Cisco Secure Firewall 3105 NGFW Appliance, 1U

- Firewall throughput: 10 Gbps
- IPS throughput: 10 Gbps
- IPSec VPN throughput: 5.5 Gbps
- Maximum VPN peers: 2,000

Cisco Firewall FPR1120-NGFW-K9

CODE: FPR1120-NGFW-K9

Pre-order
49.558.824 

Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1U


Cisco Firewall FPR1140-NGFW-K9

CODE: FPR1140-NGFW-K9

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1U


Cisco Firewall FPR2110-ASA-K9

CODE: FPR2110-ASA-K9

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Cisco Firepower 2110 ASA Appliance, 1U


Cisco Firewall FPR2110-NGFW-K9

CODE: FPR2110-NGFW-K9

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1U
- Up to 2.0 Gbps
- Multiservice capable
- 12 x 1 GE fixed, 4 SFP (1 GE) ports
- 1RU


Cisco Firewall FPR2120-NGFW-K9

CODE: FPR2120-NGFW-K9

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance, 1U


Cisco Firewall FPR2130-ASA-K9

CODE: FPR2130-ASA-K9

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Cisco Firepower 2130 ASA Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay


Cisco Firewall FPR2130-NGFW-K9

CODE: FPR2130-NGFW-K9

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Cisco Firepower 2130 NGFW Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay


Cisco Firewall FPR2140-NGFW-K9

CODE: FPR2140-NGFW-K9

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Cisco Firepower 2140 NGFW Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay


Cisco License AC-PLS-P-25-S

CODE: AC-PLS-P-25-S

11.838.235 
In stock

Cisco AnyConnect 25 User Plus Perpetual License


Cisco License AC-PLS-P-50-S

CODE: AC-PLS-P-50-S

11.838.235 
In stock

Cisco AnyConnect 50 User Plus Perpetual License


Cisco License L-FPR1120T-TMC-1Y

CODE: L-FPR1120T-TMC-1Y

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Cisco FPR1120 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs

Cisco License L-FPR2110T-TMC-1Y

CODE: L-FPR2110T-TMC-1Y

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Cisco FPR2110 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs

Cisco License L-FPR2120T-TMC-1Y

CODE: L-FPR2120T-TMC-1Y

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Cisco FPR2120 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs

Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật