Loading...

FortiGate 600-900 Series

FortiGate 600 - 900 series appliances deliver up to 52 Gbps of firewall throughput plus multiple integrated 10 GE ports. This combination delivers an ideal solution as an internal segmentation firewall, as well as a perimeter NG firewall. It provides superior security and multi-gigabit speeds to protect specific parts of the internal network, plus the network edge.
  • Fortinet FortiGate 600D Series
  • Fortinet FortiGate 600E Series
  • Fortinet FortiGate 601E Series
  • Fortinet FortiGate-800D Series
  • Fortinet FortiGate 900D Series

FortiGate FG-600E Bundle | FG-600E-BDL-950-12

CODE: FG-600E-BDL-950-12

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

FortiGate-600E Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection


FortiGate FG-601E Bundle | FG-601E-BDL-950-12

CODE: FG-601E-BDL-950-12

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

FortiGate-601E Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection


Fortinet FortiGate FG-600E Appliance

CODE: FG-600E

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

2 x 10GE SFP+ slots, 10 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 8 x switch ports), 8 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated


Fortinet FortiGate FG-601E Appliance

CODE: FG-601E

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

2 x 10GE SFP+ slots, 10 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 8 x switch ports), 8 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 2x 240GB onboard SSD storage


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật