Loading...

Cân bằng tải Peplink

Peplink là công ty hàng đầu trong việc phát triển giải pháp cân bằng tải (Load Balancing), chuyển đổi dự phòng (Failover) trên Internet, SD-WAN, VPN Bonding, WAN Bonding, Internet Redundancy, MPLS Alternative...giúp tăng trải nghiệm người dùng internet, giảm chi phí; do đó ngày càng được nhiều doanh nghiệp tin dùng.
 

 
 

  Product Product code Giá tham khảo  
Peplink Balance 710
- Multi-WAN Router (7 WAN) for Medium-to-Large Business
- 7x GbE WAN ports, 3x GbE LAN port
- 1U 19" Rackmount Chassis, Drop-In Mode, Advanced QoS, VPN Bonding
- 2.5Gbps Router Throughput
- 400Mbps SpeedFusion Throughput
- 250 Maximum Number of AP Support
- Hardware Revision: 3rd
 

CODE: BPL-710

135.897.436 VNĐ
Peplink Balance 380
- Multi-WAN Router (3 WAN) for Medium Business
- 3x GbE WAN ports, 3x GbE LAN port
- 1U 19" Rackmount Chassis, Drop-In Mode, Advanced QoS, VPN Bonding
- 1Gbps throughput
- Hardware Revision: 6th

CODE: BPL-380

Call for Pricing!
Get a Quote
Peplink Balance 1350
- Multi-WAN Router: (13 (GbE) WAN)
- LAN Port: 3 (GbE) 
- For Large Enterprise
- 1U Rackmount
- LAN Bypass
- 5Gbps Throughput
- Hardware Revision: 2nd

CODE: BPL-135

232.517.483 VNĐ
Pre-order
Peplink Balance 580
- Multi-WAN Router (5 WAN) for Medium Business
- 5x GbE WAN ports, 3x GbE LAN port
- 1U 19" Rackmount Chassis, Drop-In Mode, Advanced QoS, VPN Bonding
- 1.5Gbps Router Throughput
- 200Mbps SpeedFusion Throughput
- 100 Maximum Number of AP Support
- Hardware Revision: 3rd
 

CODE: BPL-580

117.738.928 VNĐ
Peplink Balance 305
- Multi-WAN Router (3 WAN) for Medium Business
- 3x GbE WAN ports, 3x GbE LAN port
- 1U Rackmount Chassis, Drop-In Mode, Advanced QoS
- SpeedFusion bonding available separately as a paid upgrade
- 1Gbps throughput
- Hardware Revision: 2nd

CODE: BPL-305

Call for Pricing!
Get a Quote
Peplink Balance 2500
- Multi-WAN Router (12 WAN ports), 1U, 19" rackmount chassis for large business
- Router Throughput: 8Gbps
- Number of VPN LB Peers: 4000
- VPN Throughput: 2Gbps
- Recommended Users:  5000-20000+
- LAN Interface: 8 (GbE)
- WAN Interface: 12 (GbE)

CODE: BPL-2500

Call for Pricing!
Get a Quote
Pre-order