Loading...

Cho thuê thiết bị mạng Cisco, Juniper, Fortinet...

VNE có rất nhiều thiết bị mạng Cisco, Juniper, Fortinet Router, Switch, Firewall, Module... cho thuê

1, Thuê ngắn ngày: dùng cho việc demo, hội thảo, test đánh giá kỹ thuật, thiết bị thực hành - lab CCNA, CCNP, CCIE hoặc thay thế tạm chờ đặt hàng, bảo hành.

2, Thuê dài hạn: > 12 tháng. Có thể áp dụng tặng luôn thiết bị khi hết thời gian thuê.

Mời liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết