Loading...

Phụ kiện quang


12 Fiber, MTP/MPO OM3 50/125 Trunk Cables

CODE: 12FMPOOM3-XM

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
12 Strand MTP/MPO (Female) to MTP/MPO (Female) Interconnect Trunk Cable for 40G High Density Network Data Center
Chiều dài: 1,3,5,10---50m

12 Fiber, MTP/MPO OM4 50/125 Trunk Cables

CODE: 12FMPOOM4-XM

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
12 Strand MTP/MPO(Female) to MTP/MPO(Female) Interconnect Trunk Cable for 40G High Density Network Data Center
Chiều dài: 1,3,5,10---50m

24 Fiber, MTP/MPO OM3 50/125 Trunk Cables

CODE: 24FMPOOM3-XM

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
24 Strand MTP/MPO (Female) to MTP/MPO (Female) Interconnect Trunk Cable for 100G High Density Network Data Center
Chiều dài: 1,3,5,10---50m
 

24 Fiber, MTP/MPO OM4 50/125 Trunk Cables

CODE: 24FMPOOM4-XM

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
24 Strand MTP/MPO(Female) to MTP/MPO(Female) Interconnect Trunk Cable for 100G High Density Network Data Center
Chiều dài: 1,3,5,10---50m
 

Dây nhảy quang Fiber optic patch cord
Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Chuyên cung cấp sản phẩm dây nhảy quang, phụ kiện quang  với tất cả các loại đầu nối, kích thước, chiều dài chuyên dụng dùng trong các hệ thống viễn thông, trạm BTS... rất thuận lợi trong việc thi công.