Loading...

Router Cisco ISR4000 Series

Cisco® 4000 Series Integrated Services Routers (ISRs) là dòng router đa dịch vụ phục vụ kết nối wan, sd-wan, firewall, tổng đài voip... đáp ứng các dịch vụ cần thiết trong doanh nghiệp. Nó gồm 6 nền tảng router: 4451, 4431, 4351, 4331, 4321 và 4221 ISRs

Chi tiết xem thêm tại https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/datasheet-c78-732542.html


Cisco License SL-4330-SEC-K9=

CODE: SL-4330-SEC-K9=

40.209.790 VNĐ   18.088.578 VNĐ
-55%
In stock

Security License for Cisco ISR 4330 Series


Cisco Router ISR4331/K9

CODE: ISR4331/K9

76.923.077 VNĐ   45.384.615 VNĐ
-41%
In stock

Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)


Router Cisco ISR4351/K9

CODE: ISR4351/K9

186.480.186 VNĐ   112.983.683 VNĐ
-39%
In stock

Cisco ISR 4351 (3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)


Cisco Router ISR4431/K9

CODE: ISR4431/K9

256.410.256 VNĐ   148.717.949 VNĐ
-42%
In stock

Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB)


Cisco module NIM-ES2-4

CODE: NIM-ES2-4=

14.685.315 VNĐ   6.013.986 VNĐ
-59%
In stock
4-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module for router ISR4000 series Platform Maximum Support for the 4- and 8-port Cisco Gigabit Ethernet... More

Cisco Router ISR4321/K9

CODE: ISR4321/K9

46.503.497 VNĐ   26.037.296 VNĐ
-44%
In stock

Cisco Router ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPBase license)


Cisco License SL-4320-SEC-K9=

CODE: SL-4320-SEC-K9=

33.449.883 VNĐ   15.034.965 VNĐ
-55%
In stock

Security License for Cisco ISR 4320 Series


Cisco License FL-4220-PERF-K9

CODE: FL-4220-PERF-K9

26.806.527 VNĐ   12.051.282 VNĐ
-55%
In stock
Increases the performance from base performance 35 Mbps to 75 Mbps

Cisco License FL-4320-PERF-K9

CODE: FL-4320-PERF-K9

23.310.023 VNĐ   10.489.510 VNĐ
-55%
In stock
Increases the performance from base performance 50 Mbps to 100 Mbps

Cisco Router ISR4321-SEC/K9

CODE: ISR4321-SEC/K9

69.813.520 VNĐ   38.857.809 VNĐ
-44%
In stock
Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license