Loading...

Danh mục sản phẩm

 

Cisco Systems Thiết bị mạng Cisco: router, sd-wan, switch, ngfw firewall, wifi, voip, IoT
Cisco Meraki Thiết bị mạng Cisco Meraki: Cloud Managed sd-wan firewall, switch, wifi
Aruba Network Thiết bị mạng HPE, Aruba: switch, wifi
Juniper Thiết bị mạng Juniper: firewall gateway srx, router, switch.
Fortinet Thiết bị mạng Fortinet:  ngfw firewall fortigate, sd-wan, switch, cân bằng tải máy chủ - fortiadc, firewall cho máy chủ web - fortiweb, chống ddos - fortiddos, bảo vệ máy chủ mail server - fortimail...
Ruckus Networks Thiết bị mạng Ruckus: access-point, switch icx, wireless controller
Peplink Pepwave Thiết bị cân bằng tải đường truyền, sd-wan Peplink
Kemp Application Delivery Thiết bị cân bằng tải server, cân bằng tải ứng dụng Kemp Technologies
Mikrotik Thiết bị mạng Mikrotik: router chịu tải lớn, switch, gpon module
SFP Module Module quang SFP, Xenpak, X2: 1Gbps, 10Gbps, 40Gbps, 100Gbps...

 


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map