Loading...

Danh mục sản phẩm

Cisco Systems

Thiết bị mạng Cisco: router, sd-wan, switch, ngfw firewall, wifi, voip, IoT

Cisco Meraki

Thiết bị mạng Cisco Meraki: Cloud Managed sd-wan firewall, switch, wifi

Aruba Network

Thiết bị mạng HPE, Aruba: switch, wifi

Juniper

Thiết bị mạng Juniper: firewall gateway srx, router, switch.

Fortinet

Thiết bị mạng Fortinet:  ngfw firewall fortigate, sd-wan, switch, cân bằng tải máy chủ - fortiadc, firewall cho máy chủ web - fortiweb, chống ddos - fortiddos, bảo vệ máy chủ mail server - fortimail...

Thiết bị tường lửa Palo Alto

Ruckus Networks

Thiết bị mạng Ruckus: access-point, switch icx, wireless controller

Peplink Pepwave

Thiết bị cân bằng tải đường truyền, sd-wan Peplink

Kemp Application Delivery

Thiết bị cân bằng tải server, cân bằng tải ứng dụng Kemp Technologies

Mikrotik

Thiết bị mạng Mikrotik: router chịu tải lớn, switch, gpon module

SFP Module

Module quang SFP, Xenpak, X2: 1Gbps, 10Gbps, 40Gbps, 100Gbps...

 


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật