Loading...

Thiết bị Fortinet Switch

FortiSwitch offers secure, simple, scalable Ethernet solutions


FortiSwitch™ FS-424E, FS-M426E, FS-448E, FS-524D, FS-548D, FS-624F, FS-648F Series
Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Các FortiSwitch có sẵn trong nhiều mô hình khác nhau để đáp ứng nhu cầu từ tầng truy cập đến trung tâm dữ liệu. Tất cả các mô hình đều có thể được quản lý và cấu hình trực tiếp từ FortiGate.


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật