Loading...

Wifi Meraki


Cisco Meraki MR Enterprise License, 1YR LIC-ENT-1YR

CODE: LIC-ENT-1YR

4.901.961    2.450.980 
-50%
In stock
Meraki MR Series Enterprise Edition Licence, 1 Year, 1 Access Point LIC-ENT-1YR

Cisco Meraki MR Enterprise License, 3YR LIC-ENT-3YR

CODE: LIC-ENT-3YR

11.029.412    5.514.706 
-50%
In stock
Meraki MR Series Enterprise Edition Licence, 3 Year, 1 Access Point LIC-ENT-3YR

Cisco Meraki MR Enterprise License, 5YR LIC-ENT-5YR

CODE: LIC-ENT-5YR

18.382.353    9.191.176 
-50%
In stock
Meraki MR Series Enterprise Edition Licence, 5 Year, 1 Access Point LIC-ENT-5YR

Injector Meraki MA-INJ-4-EU

CODE: MA-INJ-4-EU

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Meraki MR 802.3at PoE Injector (EU Plug)


Wi-fi 6 AP Meraki MR45-HW

CODE: MR45-HW

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Meraki MR45 Wi-Fi 6 (802.11ax) compatible with Multigigabit Ethernet


Wifi AP Meraki MR20-HW

CODE: MR20-HW

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Meraki MR20 Cloud Managed AP. Basic wireless, very low-density deployments


Wifi AP Meraki MR30H-HW

CODE: MR30H-HW

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

802.11ac Wave 2 wireless with integrated gigabit switch
Ideal use cases
- In-room hotel or dormitory deployments
- IP-enabled devices in the same room
 


Wifi AP Meraki MR33-HW

CODE: MR33-HW

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Meraki MR33 Cloud Managed 802.11ac AP. Basic 802.11ac Wave 2 for futureproof deployments


Wifi AP Meraki MR36-HW

CODE: MR36-HW

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Meraki MR36 Wi-Fi 6 Indoor AP
Performance-critical wireless LANs, High-density environments
 


Wifi AP Meraki MR44-HW

CODE: MR44-HW

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
High-density wireless 2×2:2+4×4:4 UL/DL MU-MIMO and OFDMA, 2.5 Gbps multigigabit Ethernet

Wifi AP Meraki MR46-HW

CODE: MR46-HW

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Meraki MR46 Wi-Fi 6 Indoor AP
Ideal use cases Performance-critical wireless LANs High-density environments

Wifi AP Meraki MR46E-HW

CODE: MR46E-HW

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Meraki MR46E-HW Cloud Managed High-density wireless: 4×4:4-stream MU-MIMO and OFDMA, Multigigabit, external antennas


Wifi AP Meraki MR52-HW

CODE: MR52-HW

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Meraki MR52-HW Ideal use cases Performance-critical wireless LANs High-density environments

Wifi AP Meraki MR56-HW

CODE: MR56-HW

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
High-density office and campus environments: 8x8:8 UL/DL MU-MIMO and OFDMA, 5 Gbps multigigabit Ethernet

Wifi AP Meraki MR57-HW

CODE: MR57-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Ultra-high performance, enhanced security, and the freedom of 6 GHz, all managed in the cloud.


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật