Loading...

Security, sdwan Meraki


Cisco Meraki MX100 Enterprise License, 1YR LIC-MX100-ENT-1YR

CODE: LIC-MX100-ENT-1YR

Pre-order
58.685.446    36.384.977 
-38%

Meraki MX100 Enterprise License and Support, 1YR


Cisco Meraki MX100 Enterprise License, 3YR LIC-MX100-ENT-3YR

CODE: LIC-MX100-ENT-3YR

Pre-order
117.370.892    72.769.953 
-38%

Meraki MX100 Enterprise License and Support, 3YR


Cisco Meraki MX100-HW

CODE: MX100-HW

Pre-order
117.253.521    72.676.056 
-38%
Powerful Networking and Security for Branches of Any Size
- Stateful firewall throughput: 750 Mbps
- Recommended maximum clients: 500

Cisco Meraki MX105-HW

CODE: MX105-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
MX105 Security and SD-WAN Appliance
- WAN: two 10 GbE SFP+, two 2.5 GbE RJ45 (one PoE), one USB (cellular failover)
- LAN: four GbE RJ45, two 10 GbE SFP+
- 3 Gbps firewall throughput
- 1 Gbps site-to-site VPN throughput
- Supports up to 750 users

Cisco Meraki MX250 Enterprise License, 3YR LIC-MX250-ENT-3YR

CODE: LIC-MX250-ENT-3YR

Pre-order
234.741.784    145.539.906 
-38%

Meraki MX250 Enterprise License and Support, 3YR


Cisco Meraki MX250-HW

CODE: MX250-HW

Pre-order
234.624.413    145.469.484 
-38%

Meraki MX84 Router/Security Appliance, Powerful Security and SD-WAN for the Branch & Campus

- Stateful firewall throughput: 4 Gbps
- Recommended maximum clients: 2,000

Cisco Meraki MX64 Enterprise License, 3YR LIC-MX64-ENT-3YR

CODE: LIC-MX64-ENT-3YR

Pre-order
14.084.507    8.732.394 
-38%

Meraki MX64 Enterprise License and Support, 3YR


Cisco Meraki MX64-HW

CODE: MX64-HW

Pre-order
13.967.136    8.638.498 
-38%
Meraki MX64 Router/Security Appliance, Powerful Networking and Security for the Branch
- 5 × GbE USB 3G/4G
- Stateful firewall throughput: 250 Mbps, VPN throughput: 100 Mbps
- Recommended maximum clients: 50
 

Cisco Meraki MX67 Enterprise License, 3YR

CODE: LIC-MX67-ENT-3YR

Pre-order
16.431.925    10.187.793 
-38%
Meraki MX67 Enterprise License and Support, 3YR

Cisco Meraki MX67-HW

CODE: MX67-HW

Pre-order
16.314.554    10.093.897 
-38%
Meraki MX67 Router/Security Appliance, Powerful Networking and Security for the Branch
- 5 × GbE USB 3G/4G
- Stateful firewall throughput: 450 Mbps
- Recommended maximum clients: 50

Cisco Meraki MX68 Advanced Security License, 3YR

CODE: LIC-MX68-SEC-3YR

Pre-order
35.211.268    21.830.986 
-38%
Meraki MX68 Advanced Security License and Support, 3YR

Cisco Meraki MX68 Enterprise License, 3YR LIC-MX68-ENT-3YR

CODE: LIC-MX68-ENT-3YR

Pre-order
17.605.634    10.915.493 
-38%

Meraki MX68 Enterprise License and Support, 3YR


Cisco Meraki MX68-HW

CODE: MX68-HW

Pre-order
23.356.808    14.460.094 
-38%
Meraki MX68 Router/Security Appliance, Powerful Networking and Security for the Branch
- 12 × GbE (2 PoE+) USB 3G/4G
- Stateful firewall throughput: 450 Mbps
- Recommended maximum clients: 50

Cisco Meraki MX84 Advanced Security License, 3YR LIC-MX84-SEC-3YR

CODE: LIC-MX84-SEC-3YR

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Meraki MX84 Advanced Security License and Support, 3YR


Cisco Meraki MX84 Enterprise License, 3YR LIC-MX84-ENT-3YR

CODE: LIC-MX84-ENT-3YR

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Meraki MX84 Enterprise License and Support, 3YR


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map