Loading...

Security, sdwan Meraki


Cisco Meraki MX100 Enterprise License, 1YR LIC-MX100-ENT-1YR

CODE: LIC-MX100-ENT-1YR

Pre-order
58.004.640    35.962.877 
-38%

Meraki MX100 Enterprise License and Support, 1YR


Cisco Meraki MX100 Enterprise License, 3YR LIC-MX100-ENT-3YR

CODE: LIC-MX100-ENT-3YR

Pre-order
116.009.281    71.925.754 
-38%

Meraki MX100 Enterprise License and Support, 3YR


Cisco Meraki MX100-HW

CODE: MX100-HW

Pre-order
115.893.271    71.832.947 
-38%
Powerful Networking and Security for Branches of Any Size
- Stateful firewall throughput: 750 Mbps
- Recommended maximum clients: 500

Cisco Meraki MX105-HW

CODE: MX105-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
MX105 Security and SD-WAN Appliance
- WAN: two 10 GbE SFP+, two 2.5 GbE RJ45 (one PoE), one USB (cellular failover)
- LAN: four GbE RJ45, two 10 GbE SFP+
- 3 Gbps firewall throughput
- 1 Gbps site-to-site VPN throughput
- Supports up to 750 users

Cisco Meraki MX250 Enterprise License, 3YR LIC-MX250-ENT-3YR

CODE: LIC-MX250-ENT-3YR

Pre-order
232.018.561    143.851.508 
-38%

Meraki MX250 Enterprise License and Support, 3YR


Cisco Meraki MX250-HW

CODE: MX250-HW

Pre-order
231.902.552    143.781.903 
-38%

Meraki MX84 Router/Security Appliance, Powerful Security and SD-WAN for the Branch & Campus

- Stateful firewall throughput: 4 Gbps
- Recommended maximum clients: 2,000

Cisco Meraki MX64 Enterprise License, 3YR LIC-MX64-ENT-3YR

CODE: LIC-MX64-ENT-3YR

Pre-order
13.921.114    8.631.090 
-38%

Meraki MX64 Enterprise License and Support, 3YR


Cisco Meraki MX64-HW

CODE: MX64-HW

Pre-order
13.805.104    8.538.283 
-38%
Meraki MX64 Router/Security Appliance, Powerful Networking and Security for the Branch
- 5 × GbE USB 3G/4G
- Stateful firewall throughput: 250 Mbps, VPN throughput: 100 Mbps
- Recommended maximum clients: 50
 

Cisco Meraki MX67 Enterprise License, 3YR

CODE: LIC-MX67-ENT-3YR

Pre-order
16.241.299    10.069.606 
-38%
Meraki MX67 Enterprise License and Support, 3YR

Cisco Meraki MX67-HW

CODE: MX67-HW

Pre-order
16.125.290    9.976.798 
-38%
Meraki MX67 Router/Security Appliance, Powerful Networking and Security for the Branch
- 5 × GbE USB 3G/4G
- Stateful firewall throughput: 450 Mbps
- Recommended maximum clients: 50

Cisco Meraki MX68 Advanced Security License, 3YR

CODE: LIC-MX68-SEC-3YR

Pre-order
34.802.784    21.577.726 
-38%
Meraki MX68 Advanced Security License and Support, 3YR

Cisco Meraki MX68 Enterprise License, 3YR LIC-MX68-ENT-3YR

CODE: LIC-MX68-ENT-3YR

Pre-order
17.401.392    10.788.863 
-38%

Meraki MX68 Enterprise License and Support, 3YR


Cisco Meraki MX68-HW

CODE: MX68-HW

Pre-order
23.085.847    14.292.343 
-38%
Meraki MX68 Router/Security Appliance, Powerful Networking and Security for the Branch
- 12 × GbE (2 PoE+) USB 3G/4G
- Stateful firewall throughput: 450 Mbps
- Recommended maximum clients: 50

Cisco Meraki MX84 Advanced Security License, 3YR LIC-MX84-SEC-3YR

CODE: LIC-MX84-SEC-3YR

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Meraki MX84 Advanced Security License and Support, 3YR


Cisco Meraki MX84 Enterprise License, 3YR LIC-MX84-ENT-3YR

CODE: LIC-MX84-ENT-3YR

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Meraki MX84 Enterprise License and Support, 3YR


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí trọn đời sản phẩm.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map