Loading...

Security, sdwan Meraki


Cisco Meraki MX84-HW

CODE: MX84-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Meraki MX84 Router/Security Appliance, Powerful Networking and Security for the Branch

- Stateful firewall throughput: 500 Mbps
- Recommended maximum clients: 200

Cisco Meraki MX85-HW

CODE: MX85-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
Firewall, SD-WAN router Meraki MX85
- WAN: two GbE SFP+, two GbE RJ45 (one PoE), one USB (cellular failover)
- LAN: eight GbE RJ45, two GbE SFP
- 1 Gbps firewall throughput
- 500 Mbps site-to-site VPN throughput
- Supports up to 250 users

Cisco Meraki MX95-HW

CODE: MX95-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
Firewall, SD-WAN router Meraki MX95
- WAN: two 10 GbE SFP+, two 2.5 GbE RJ45 (one PoE), one USB (cellular failover)
- LAN: four GbE RJ45, two 10 GbE SFP+
- 2 Gbps firewall throughput
- 800 Mbps site-to-site VPN throughput
- Supports up to 500 users

Meraki MX100 Advanced Security License and Support, 1YR LIC-MX100-SEC-1YR

CODE: LIC-MX100-SEC-1YR

Pre-order
117.370.892    72.769.953 
-38%

Meraki MX100 Advanced Security License and Support, 1YR


Meraki MX100 Advanced Security License and Support, 3YR LIC-MX100-SEC-3YR

CODE: LIC-MX100-SEC-3YR

Pre-order
234.741.784    145.539.906 
-38%

Meraki MX100 Advanced Security License and Support, 3YR


Meraki MX250 Advanced Security License and Support, 3YR LIC-MX250-SEC-3YR

CODE: LIC-MX250-SEC-3YR

Pre-order
469.483.568    291.079.812 
-38%

Meraki MX250 Advanced Security License and Support, 3YR


Meraki MX64 Advanced Security License and Support, 3YR LIC-MX64-SEC-3YR

CODE: LIC-MX64-SEC-3YR

Pre-order
28.169.014    17.464.789 
-38%

Meraki MX64 Advanced Security License and Support, 3YR


Meraki MX67 Advanced Security License and Support, 3YR LIC-MX67-SEC-3YR

CODE: LIC-MX67-SEC-3YR

Pre-order
32.863.850    20.375.587 
-38%

Meraki MX67 Advanced Security License and Support, 3YR


Wireless WAN MG21

CODE: MG21-HW

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
Meraki MG21
- Two GbE ports
- Nano SIM card slot
- Cat 6 LTE connectivity

Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map