Loading...
Meraki MX95

Cisco Meraki MX95-HW

CODE: MX95-HW


Call for Pricing!
Get a Quote

Pre-order
Firewall, SD-WAN router Meraki MX95
- WAN: two 10 GbE SFP+, two 2.5 GbE RJ45 (one PoE), one USB (cellular failover)
- LAN: four GbE RJ45, two 10 GbE SFP+
- 2 Gbps firewall throughput
- 800 Mbps site-to-site VPN throughput
- Supports up to 500 users

Visit at MX-family-datasheet for more detail

License Order:

LIC-MX95-ENT-1Y Cisco Meraki MX95, 1-year Enterprise License and Support
LIC-MX95-ENT-3Y Cisco Meraki MX95, 3-year Enterprise License and Support
LIC-MX95-ENT-5Y Cisco Meraki MX95, 5-year Enterprise License and Support
LIC-MX95-ENT-7Y Cisco Meraki MX95, 7-year Enterprise License and Support
 
LIC-MX95-SEC-1Y Cisco Meraki MX95, 1-year Advanced Security License and Support
LIC-MX95-SEC-3Y Cisco Meraki MX95, 3-year Advanced Security License and Support
LIC-MX95-SEC-5Y Cisco Meraki MX95, 5-year Advanced Security License and Support
LIC-MX95-SEC-7Y Cisco Meraki MX95, 7-year Advanced Security License and Support
 
LIC-MX95-SDW-1Y Cisco Meraki MX95, 1-year Secure SD-WAN Plus License and Support
LIC-MX95-SDW-3Y Cisco Meraki MX95, 3-year Secure SD-WAN Plus License and Support
LIC-MX95-SDW-5Y Cisco Meraki MX95, 5-year Secure SD-WAN Plus License and Support
LIC-MX95-SDW-7Y Cisco Meraki MX95, 7-year Secure SD-WAN Plus License and Support

Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map