Loading...

Cấu hình - Giải pháp

Cân bằng tải server với Mikrotik
15-01-2017

Router Mikrotik là dòng router đa chức năng rất mạnh mẽ với các tính năng thông dụng như: cân bằng tải đường truyền, hotspot,... Tuy nhiên ta cũng có thể cấu hình router Mikrotik làm thiết bị cân bằng - phân phối tải cho server


Cấu hình cân bằng tải và Failover 2 đường WAN với Mikrotik
07-06-2016

Mikrotik là dòng router đa chức năng trong nó tính năng khá nổi bật là cân bằng tải nhiều đường WAN. Thiết bị có hiệu năng tốt, giá thành hợp lý.

Quý vị có thể xem qua demo tại đây


Cấu hình chống tấn công DoS sử dụng Fortigate
03-08-2015

Tấn công DoS là một kiểu tấn công mà một người làm cho một hệ thống không thể sử dụng, hoặc làm cho hệ thống đó chậm đi một cách đáng kể với người dùng bình thường, bằng cách làm quá tải tài nguyên của hệ thống. Nếu kẻ tấn công không có khả năng thâm nhập được vào hệ thống, thì chúng cố gắng tìm cách làm cho hệ thống đó sụp đổ và không có khả năng phục vụ người dùng bình thường đó là tấn công Denial of Service (DoS). Mặc dù tấn công DoS không có khả năng truy cập vào dữ liệu thực của hệ thống nhưng nó có thể làm gián đoạn các dịch vụ mà hệ thống đó cung cấp.Tấn công DoS là kiểu tấn công vô cùng nguy hiểm cho nên phải có biện pháp phòng chống cho kiểu tấn công này.

Các bạn có thể tham khảo Video


Chặn facebook với Mikrotik
14-04-2016
Mikrotik là dòng router đa chức năng, trong đó nổi bật nhất hay được sử dụng trong doanh nghiệp đó là - Cân bằng tải - Wifi hotspot Tuy nhiên chức năng Firewall của Mikrotik cũng rất mạnh mẽ, đặc biệt là webfilter.
Video cấu hình Fortigate Port Forwarding (5.2)
04-08-2015

Video hướng dẫn cấu hình Public Web, Email, FTP, ...Server qua Firewall Fortigate