Loading...

Cấu hình - Giải pháp

LAB Cisco TrustSec
13-12-2018
Mục đích bài LAB: tạo security group, xác thực nhận dạng user và gán user vào security group sau đó áp policy theo group sử dụng Cisco ISE

Cisco IOS on Cisco Catalyst Switches
16-11-2018
Bảng so sánh và cái nhìn tổng quát về các tính năng IOS của seri Catalyst Switch Cisco

Test tính năng IPS trên Router Cisco
13-11-2018
Để thực hiện bài test ta cần Router có kèm license Security, download Signature IPS mới nhất trên trang chủ Cisco (IOS-S1024-CLI.pkg) ở bài test này mình sẽ thực hiện test tính năng chống tấn công DDOS dùng IPS trên Router. Dùng tool XOIC để thực hiện việc tấn công DDOS đến Router.

Bài test lưu syslog của Fortigate dùng ứng dụng Splunk
24-10-2018
Bài test lưu syslog của Fortigate dùng ứng dụng Splunk

LAB RADIUS Single Sign-On trên Fortigate với 802.1x trên Cisco 2960
15-10-2018
Mục đích bài lab - Nhóm user Staff sau khi xác thực 802.1x với switch Cisco 2960 sẽ được đẩy thông tin radius accouting qua fortigate để áp policy theo group mà không yêu cầu người dùng gõ lại thông tin (single sign-on)

Hướng dẫn cấu hình site to site VPN giữa Draytek và Mikrotik
21-09-2018
Các bạn cấu hình từng bước theo guide dưới đây Configuring the Mikrotik Router 1. Create a new IPsec proposal: Go to IPsec >> Proposal, and add a new one. Enter Name Select Auth. Algorithms as md5 Select Encr. Algorithms as 3des. Click OK to save the configuration.

Cấu hình cơ bản juniper srx và cách khắc phục sự cố
31-08-2018
Cấu hình PPPoE Juniper SRX và các hướng dẫn cơ bản.

EtherChannel - Gộp link kết nối giữa 2 switch Cisco
08-08-2018
EtherChannel là một kỹ thuật nhóm hai hay nhiều đường kết nối truyền tải dữ liệu vật lý (Link Aggregation) thành một đường ảo duy nhất (Logic) có Port ảo thậm chí cả MAC ảo nhằm mục đích tăng tốc độ truyền dữ liệu và tăng khả năng dự phòng (Redundancy) cho hệ thống.

Gateway load-balancing protocol (GLBP) - Ứng dụng cân bằng tải nhiều line Internet
07-08-2018
GLBP là một giao thức độc quyền của Cisco được thiết kế để khắc phục những hạn chế của giao thức dự phòng cho router hiện tại. Một số trong những khái niệm là tương tự như với HSRP / VRRP, nhưng các thuật ngữ khác nhau và tính năng và mạnh mẽ và năng động. - GLBP cung cấp các router backup tự động cho các host cấu hình với một gateway mặc định duy nhất trên mạng LAN theo chuẩn IEEE 802,3. - GLBP thực hiện một chức năng tương tự nhưng không giống với HSRP và VRRP.

Cấu hình DHCP Snooping trên Cisco switch
02-08-2018
DHCP snooping là một tính năng bảo mật nhằm ngăn chặn việc giả mạo DHCP server để gửi các gói tin DHCP giả mạo. Khi DHCP snooping được kích hoạt, cổng trên Switch sẽ phân loại thành cổng tin cậy (trusted) và không tin cậy (untrusted). Cổng tin cậy cho phép nhận DHCP Reply hay cổng được kết nối với Server DHCP. Nếu DHCP Server giả mạo gắn vào cổng “untrusted” và gởi DHCP Reply thì gói Reply sẽ bị loại bỏ. Các cổng nào bị vi phạm sẽ tự động shutdown chuyển sang trang thái err-disable DHCP snooping cũng có một cơ sở dữ liệu có chứa địa chỉ MAC của client, địa chỉ IP được cung cấp, thời gian cấp bao lâu, thông tin cổng,...