Loading...

Cấu hình - Giải pháp

Hướng dẫn cấu hình site to site VPN giữa Draytek và Mikrotik
21-09-2018
Các bạn cấu hình từng bước theo guide dưới đây Configuring the Mikrotik Router 1. Create a new IPsec proposal: Go to IPsec >> Proposal, and add a new one. Enter Name Select Auth. Algorithms as md5 Select Encr. Algorithms as 3des. Click OK to save the configuration.

Tổng hợp cấu hình cơ bản Juniper SRX và cách khắc phục sự cố
31-08-2018
Configuration examples, troubleshooting information, and technical documentation references are provided for common topics.

EtherChannel - Gộp link kết nối giữa 2 switch Cisco
08-08-2018
EtherChannel là một kỹ thuật nhóm hai hay nhiều đường kết nối truyền tải dữ liệu vật lý (Link Aggregation) thành một đường ảo duy nhất (Logic) có Port ảo thậm chí cả MAC ảo nhằm mục đích tăng tốc độ truyền dữ liệu và tăng khả năng dự phòng (Redundancy) cho hệ thống.

Gateway load-balancing protocol (GLBP) - Ứng dụng cân bằng tải nhiều line Internet
07-08-2018
GLBP là một giao thức độc quyền của Cisco được thiết kế để khắc phục những hạn chế của giao thức dự phòng cho router hiện tại. Một số trong những khái niệm là tương tự như với HSRP / VRRP, nhưng các thuật ngữ khác nhau và tính năng và mạnh mẽ và năng động. - GLBP cung cấp các router backup tự động cho các host cấu hình với một gateway mặc định duy nhất trên mạng LAN theo chuẩn IEEE 802,3. - GLBP thực hiện một chức năng tương tự nhưng không giống với HSRP và VRRP.

Cấu hình DHCP Snooping trên Cisco switch
02-08-2018
DHCP snooping là một tính năng bảo mật nhằm ngăn chặn việc giả mạo DHCP server để gửi các gói tin DHCP giả mạo. Khi DHCP snooping được kích hoạt, cổng trên Switch sẽ phân loại thành cổng tin cậy (trusted) và không tin cậy (untrusted). Cổng tin cậy cho phép nhận DHCP Reply hay cổng được kết nối với Server DHCP. Nếu DHCP Server giả mạo gắn vào cổng “untrusted” và gởi DHCP Reply thì gói Reply sẽ bị loại bỏ. Các cổng nào bị vi phạm sẽ tự động shutdown chuyển sang trang thái err-disable DHCP snooping cũng có một cơ sở dữ liệu có chứa địa chỉ MAC của client, địa chỉ IP được cung cấp, thời gian cấp bao lâu, thông tin cổng,...

Cấu hình DNS server trên router Cisco
13-07-2018
Để khắc phục hiện tượng không truy cập public server bằng domain name từ trong mạng LAN khi router internet là router Cisco, chúng ta có thể sử dụng một local DNS server. Nếu không có local DNS server, chúng ta có thể cấu hình router Cisco như local DNS server và cho các máy tính trong LAN sử dụng DNS server này

Cân bằng tải và Failover 2 đường WAN với router Mikrotik
07-06-2016

Mikrotik là dòng router đa chức năng trong nó tính năng khá nổi bật là cân bằng tải nhiều đường WAN (nhiều line internet). Thiết bị có hiệu năng tốt, giá thành hợp lý.

Quý vị có thể xem qua demo tại đây


Cân bằng tải, share tải server với Mikrotik
15-01-2017

Router Mikrotik là dòng router đa chức năng rất mạnh mẽ với các tính năng thông dụng như: cân bằng tải đường truyền, hotspot,... Tuy nhiên ta cũng có thể cấu hình router Mikrotik làm thiết bị cân bằng - phân phối tải cho server


Cấu hình chặn facebook với router Mikrotik
14-04-2016
Mikrotik là dòng router đa chức năng, trong đó nổi bật nhất hay được sử dụng trong doanh nghiệp đó là - Cân bằng tải - Wifi hotspot Tuy nhiên chức năng Firewall của Mikrotik cũng rất mạnh mẽ, đặc biệt là webfilter.

Cấu hình chống tấn công DoS sử dụng Fortigate
03-08-2015

Tấn công DoS là một kiểu tấn công mà một người làm cho một hệ thống không thể sử dụng, hoặc làm cho hệ thống đó chậm đi một cách đáng kể với người dùng bình thường, bằng cách làm quá tải tài nguyên của hệ thống. Nếu kẻ tấn công không có khả năng thâm nhập được vào hệ thống, thì chúng cố gắng tìm cách làm cho hệ thống đó sụp đổ và không có khả năng phục vụ người dùng bình thường đó là tấn công Denial of Service (DoS). Mặc dù tấn công DoS không có khả năng truy cập vào dữ liệu thực của hệ thống nhưng nó có thể làm gián đoạn các dịch vụ mà hệ thống đó cung cấp.Tấn công DoS là kiểu tấn công vô cùng nguy hiểm cho nên phải có biện pháp phòng chống cho kiểu tấn công này.

Các bạn có thể tham khảo Video