Loading...

Cisco Industrial Router

Là dòng router Cisco đa dịch vụ độ bền cao được dùng các trong môi trường khắc nghiệt như: nhà máy công nghiệp, năng lượng, hệ thống truyền tải điện ( IEEE 1613 , IEC 61850-3)... Hỗ trợ nhiều giao diện kết nối: Ethernet, E1/T1, G.703, Serial, LTE, SHDSL.


Cisco EtherSwitch Module GRWIC-D-ES-2S-8PC

CODE: GRWIC-D-ES-2S-8PC=

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

EtherSwitch 8x 10/100T (4 PoE) ports + 2 100/1000 SFP


Router công nghiệp Cisco CGR-2010/K9

CODE: CGR-2010/K9

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Cisco CGR2010 w/2GE, 4 GRWIC slots, 256MB CF, 1GB DRAM, IPB


Cisco power supply PWR-RGD-LOW-DC

CODE: PWR-RGD-LOW-DC

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
Low DC (24-60VDC) power supply module for the Cisco CGR 2010 and CGS 2520 switch

Router công nghiệp CGR1120

CODE: CGR1120/K9

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

CGR 1120 w/ 2 module slots,2 GE,2 serial,6 FE LAN,Wi-Fi,GPS


Cisco T1/E1 and ISDN PRI Modules GRWIC-2CE1T1-PRI, GRWIC-1CE1T1-PRI
Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
- GRWIC-1CE1T1-PRI 1 port channelized T1/E1 and PRI GRWIC (data only)
- GRWIC-2CE1T1-PRI 2 port channelized T1/E1 and PRI GRWIC (data only