Loading...

Thiết bị Juniper SRX Series


Firewall Juniper SRX300

CODE: SRX300

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Juniper SRX300 with 8GE (w 2x SFP), 4G RAM, 8G Flash and Junos Software Base (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS and switching). RMK not included.


Firewall Juniper SRX300-SYS-JB

CODE: SRX300-SYS-JB

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
Juniper SRX300-SYS-JB SRX300 Services Gateway includes hardware (8GbE, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable) and Junos Software Base (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS and switching). RMK not included.

Firewall Juniper SRX550-645AP

CODE: SRX550-645AP

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Juniper SRX550-645AP 6-Slot GPIM 2-Slot MPIM 6x 1Gb 2x SRX600-PWR-645AC-POE

Juniper SRX-GP-8SFP

CODE: SRX-GP-8SFP

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

8 Port GE  Fiber / Copper XPIM for SRX550, 650. Please order SFPs


Juniper SRX320-SYS-JB

CODE: SRX320-SYS-JB

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Juniper SRX320 Services Gateway includes hardware (8GbE, 2x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable) and Junos Software Base (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS and switching). RMK not included.


Juniper SRX340-SYS-JB

CODE: SRX340-SYS-JB

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Juniper SRX340 Services Gateway includes hardware (16GbE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (firewall, NAT, IPSec,routing, MPLS and switching)


Juniper SRX340-SYS-JE

CODE: SRX340-SYS-JE

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Juniper SRX340 Services Gateway includes hardware (16GE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Software Enhanced (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS, Switching and Application Security).


Juniper SRX345-SYS-JB

CODE: SRX345-SYS-JB

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Juniper SRX345 Services Gateway includes hardware (16GbE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS and switching)


Juniper SRX345-SYS-JB-2AC

CODE: SRX345-SYS-JB-2AC

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Juniper SRX345 Services Gateway includes hardware (16GbE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, dual AC power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS and switching)


Juniper SRX345-SYS-JE

CODE: SRX345-SYS-JE

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

SRX345 Services Gateway includes hardware (16GbE, 4xMPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Software nhanced (firewall, NAT, IPSec,routing, MPLS, switching and application security)


Juniper SRX380-P-SYSJB-AC

CODE: SRX380-P-SYSJB-AC

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Juniper SRX380 Services Gateway includes hardware (16GbE PoE+, 4x10GbE, 4x MPIM slots, 4GB RAM, 100GB SSD, single AC power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS and switching)


Juniper SRX3K-PWR-AC-C power module

CODE: SRX3K-PWR-AC-C

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Juniper SRX3K-PWR-AC-C AC Power Supply for SRX3000 SRX3400 SRX3600


Juniper SRX5800-PWR-4100-AC

CODE: SRX5800-PWR-4100-AC

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Juniper SRX5800-PWR-4100-AC SRX5800 High Capacity AC Power Supply

Juniper switch module SRX-GP-24GE

CODE: SRX-GP-24GE

Pre-order
47.181.373 

Ethernet Switch 24-port 10/100/1000Base-T XPIM. Includes 4 SFP slots. Supports 24 ports GigE.  Takes 4 slots.  Spare


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật