Loading...

Cisco Identity Services Engine (ISE)


Cisco License L-ISE-BSE-P1

CODE: L-ISE-BSE-P1

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Cisco ISE Base License - Sessions 100 to 249


Cisco License L-ISE-PLS-1Y-S1

CODE: L-ISE-PLS-1Y-S1

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Cisco ISE Plus License, 1Y,- Sessions 100 to 249


Cisco License L-ISE-TACACS-ND

CODE: L-ISE-TACACS-ND=

245.098.039    117.647.059 
-52%
In stock

Cisco ISE Device Admin Node License


Cisco License R-ISE-VMS-K9

CODE: R-ISE-VMS-K9=

164.215.686    78.823.529 
-52%
In stock

Cisco ISE Virtual Machine Small Up to 16GB RAM and up to 6 CPU cores


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật