Loading...
MX85-HW

Cisco Meraki MX85-HW

CODE: MX85-HW


Call for Pricing!
Get a Quote

Pre-order
Firewall, SD-WAN router Meraki MX85
- WAN: two GbE SFP+, two GbE RJ45 (one PoE), one USB (cellular failover)
- LAN: eight GbE RJ45, two GbE SFP
- 1 Gbps firewall throughput
- 500 Mbps site-to-site VPN throughput
- Supports up to 250 users

Visit at MX-family-datasheet for more detail

License Order:

 
LIC-MX85-ENT-1Y Cisco Meraki MX85, 1-year Enterprise License and Support
LIC-MX85-ENT-3Y Cisco Meraki MX85, 3-year Enterprise License and Support
LIC-MX85-ENT-5Y Cisco Meraki MX85, 5-year Enterprise License and Support
LIC-MX85-ENT-7Y Cisco Meraki MX85, 7-year Enterprise License and Support
 
LIC-MX85-SEC-1Y Cisco Meraki MX85, 1-year Advanced Security License and Support
LIC-MX85-SEC-3Y Cisco Meraki MX85, 3-year Advanced Security License and Support
LIC-MX85-SEC-5Y Cisco Meraki MX85, 5-year Advanced Security License and Support
LIC-MX85-SEC-7Y Cisco Meraki MX85, 7-year Advanced Security License and Support
 
LIC-MX85-SDW-1Y Cisco Meraki MX85, 1-year Secure SD-WAN Plus License and Support
LIC-MX85-SDW-3Y Cisco Meraki MX85, 3-year Secure SD-WAN Plus License and Support
LIC-MX85-SDW-5Y Cisco Meraki MX85, 5-year Secure SD-WAN Plus License and Support
LIC-MX85-SDW-7Y Cisco Meraki MX85, 7-year Secure SD-WAN Plus License and Support

Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật