Loading...
FPR3105-NGFW-K9

Cisco Firewall 3105 (FPR3105-NGFW-K9)

CODE: FPR3105-NGFW-K9


Price: 158.088.235 

Pre-order

Cisco Secure Firewall 3105 NGFW Appliance, 1U

Built for enterprise branch offices that have potential to grow.

Specifications:

- Firewall throughput: 10 Gbps

- IPS throughput: 10 Gbps

- IPSec VPN throughput: 5.5 Gbps

- Maximum VPN peers: 2,000

Cisco Secure Firewall 3100 Series Data Sheet

License ordering:

L-FPR3105T-AMP= Cisco Secure Firewall 3105 Adv Malware Protection License

L-FPR3105T-TC= Cisco Secure Firewall 3105 TD and URL Filtering License

L-FPR3105T-TM= Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defence and AMP License

L-FPR3105T-TMC= Cisco Secure Firewall 3105 TD, AMP & URL Filtering License

L-FPR3105T-URL= Cisco Secure Firewall 3105 URL Filtering License

L-FPR3105T-T= Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defence License

 

Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật