Loading...

FortiGate 60E, 60F, 61E


Firewall FortiGate FG-60E (EoS)

CODE: FG-60E

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

FortiGate 60E FG-60E 10x GE RJ45 ports (including 7x Internal ports, 2x WAN ports, 1x DMZ port). Maximum managed FortiAPs (Total / Tunnel) 30 / 10.


FortiGate 60E 24x7 FortiCare Contract FC-10-0060E-247-02-12

CODE: FC-10-0060E-247-02-12

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
1 Year 24x7 FortiCare Contract for FortiGate-60E
(24x7 Support, Advanced Hardware Replacement (Next Business Day), Firmware and General Upgrades, VPN, and Traffic Management)

FortiGate 60E 24x7 UTP Protection FC-10-0060E-950-02-12

CODE: FC-10-0060E-950-02-12

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)


FortiGate 60E UTP Bundle, 1Y | FG-60E-BDL-950-12 (EoS)

CODE: FG-60E-BDL-950-12

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
Fortigate FG-60E hardware plus 1 year 24x7 Forticare and FortiGuard UTM Bundle

FortiGate 60F Bundle, 1Y | FG-60F-BDL-950-12

CODE: FG-60F-BDL-950-12

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
FortiGate-60F Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
(Hardware plus 24x7 Enhanced Support, Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, VPN, Traffic Management, UTM Services Bundle (Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware Service, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud including Virus Outbreak and Content Disarm & Reconstruct Services) plus term of contract)

Fortigate FG-60D 8x5 FortiCare plus FortiGuard Bundle Contract 1 Year

CODE: FC-10-0060D-900-02-12

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
Fortinet Fortigate FG-60D8x5 FortiCare plus FortiGuard Bundle Contract 1 Year (New Units and Renewals) 8X5 Hardware Return and Replace, Firmware... More

FortiGate FG-60F, FG-61F

CODE: FG-60F, FG-61F

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

- FortiGate 60F FG-60F 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 30 / 10

- FortiGate 61F FG-61F 10 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port, 7 x Internal Ports), 128GB SSD onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 30 / 10


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật