Loading...
FPR1120-NGFW-K9
 • FPR1120-NGFW-K9
 • Cisco FPR1120

Cisco Firewall FPR1120-NGFW-K9

CODE: FPR1120-NGFW-K9


Price: 49.558.824 

Pre-order

Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1U

Model

NGFW

Next-Generation
Intrusion Prevention
System (NGIPS)

Interfaces

FPR-1120

1.5 Gbps

1.5 Gbps

8 x RJ45, 4 x SFP

Chi tiết mời xem thêm tại Cisco Firepower 1000 Series Data Sheet

Mã hàng khác tương tự: FPR1120-ASA-K9

License nâng cao:

 • L-FPR1120T-T Cisco FPR1120 Threat Defense Threat Protection License
 • L-FPR1120T-TC Cisco FPR1120 Threat Defense Threat and URL License
 • L-FPR1120T-TM Cisco FPR1120 Threat Defense Threat and Malware License
 • L-FPR1120T-TMC Cisco FPR1120 Threat Defense Threat, Malware and URL License
 • L-FPR1120T-URL Cisco FPR1120 Threat Defense URL Filtering License
 • L-FPR1120T-AMP Cisco FPR1120 Threat Defense Malware Protection License
 • L-FPR1120-P Cisco Defense Orchestrator for Firepower 1120

Vì sao nên chọn chúng tôi ?

 • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
 • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
 • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
 • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật