Loading...
SRX550-645AP

Firewall Juniper SRX550-645AP

CODE: SRX550-645AP


Call for Pricing!
Get a Quote

In stock

The SRX550 Services Gateway is an all-in-one solution that consolidates security, routing, switching, and WAN connectivity into a single 2 U device. It is a robust, highly flexible device for next-generation security, delivering enterprise-class networking for protecting midsized-to-large branch locations and supporting up to 7 Gbps firewall, 1 Gbps IPsec VPN, and 800 Mbps intrusion prevention system (IPS).

Xem thêm tại Juniper SRX550 Datasheet 


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map