Loading...
FG-90G/ FG-91G

Firewall Fortigate 90G (FG-90G/ FG-90G-BDL-950-12/ FG-91G/ FG-91G-BDL-950-12)

CODE: FG-90G/ FG-91G


Call for Pricing!
Get a Quote

Pre-order

Firewall Fortigate 90G 8 x GE RJ45 ports, 2 x 10GE RJ45/SFP+ shared media WAN ports.

  • IPS: 4.5 Gbps
  • NGFW: 2.5 Gbps
  • Threat Protection: 2.2 Gbps
  • Interfaces: Multiple GE RJ45, 10 GE RJ45, and SFP+ Share Media Slots | Variants with internal storage
 
Thông số kỹ thuật FortiGate 90G Series Datasheet

Mã đặt hàng thông dụng:

Fortigate 90G

FG-90G 8 x GE RJ45 ports, 2 x 10GE RJ45/SFP+ shared media WAN ports

FC-10-0090G-247-02-12 FortiGate-90G 1 Year FortiCare Premium Support

FG-90D-BDL-950-12 Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)

FC-10-0090G-950-02-12 FortiGate-90G 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)

Fortigate 91G

FG-91G 8 x GE RJ45 ports, 2 x 10GE RJ45/SFP+ shared media WAN ports with 120GB SSD.

FC-10-0091G-247-02-12 FortiGate-91G 1 Year FortiCare Premium Support

FG-91G-BDL-950-12 Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)

FC-10-0091G-950-02-12 FortiGate-91G 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật