Loading...

Cisco VWIC-2MFT-E1, khuyến mại - clear stock!

CODE: VWIC-2MFT-E1


Price: 490.196 

In stock
The Cisco 1 and 2-port T1/E1 Multiflex Voice/WAN Interface Cards ("Multiflex VWICs") support voice, and data applications in Cisco 2600, 2800, 3600, 3700, and 3800 multiservice routers. 
 
E1 Network Interface
 • Transmit Bit Rate: 2.048 Mbps +/- 100 bps/50 PPM
 • Receive Bit Rate: 2.048 Mbps +/- 100 bps/50 PPM
 • Data Rate: 1.984 Mbps (framed mode) Per E1 Port
 • Clocking:Internal and Loop (recovered from network)
 • E1 National Bits: Fixed (non-configurable)
 • Encoding: HDB3
 • DTE Interface (WIC mode): Fractional Service
 • DTE Interface (VIC mode): G.704/structured
 • DCE Interface: G.704/structured

Vì sao nên chọn chúng tôi ?

 • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
 • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
 • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
 • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật