Loading...

Cisco SFP-GE-T Compatible 10/100/1000BASE-T SFP RJ-45 connector, 100m

CODE: SFP-GE-T


Price: 976.744 

In stock

1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire

 • Product Type: SFP transceiver module
 • Data Rate: 1Gbps
 • Wavelength: N/A
 • Transfer Distance: 100m
 • Connector Type: RJ45
 • Cable Type: Copper
 • Digital Diagnostic Monitor(DDM): With DDM

 

Test thử trên router Cisco 4331

Router#sho inventory

NAME: "Chassis", DESCR: "Cisco ISR4331 Chassis"

PID: ISR4331/K9    , VID: V03, SN: FLM2118WXXX


NAME: "Power Supply Module 0", DESCR: "250W AC Power Supply for Cisco ISR 4330"

PID: PWR-4330-AC    , VID: V02, SN: PST2116N0N7


NAME: "Fan Tray", DESCR: "Cisco ISR4330 Fan Assembly"

PID: ACS-4330-FANASSY , VID:  , SN:


NAME: "module 0", DESCR: "Cisco ISR4331 Built-In NIM controller"

PID: ISR4331/K9    , VID:  , SN:


NAME: "NIM subslot 0/0", DESCR: "Front Panel 3 ports Gigabitethernet Module"

PID: ISR4331-3x1GE   , VID: V01, SN: JAB092709EL


NAME: "subslot 0/0 transceiver 2", DESCR: "GE T"

PID: GLC-TE       , VID: E  , SN: CLS20071702338


NAME: "module 1", DESCR: "Cisco ISR4331 Built-In SM controller"

PID: ISR4331/K9    , VID:  , SN:


NAME: "module R0", DESCR: "Cisco ISR4331 Route Processor"

PID: ISR4331/K9    , VID: V03, SN: FDO21121KT3


NAME: "module F0", DESCR: "Cisco ISR4331 Forwarding Processor"

PID: ISR4331/K9    , VID:  , SN:Router#sho ip interface brief

Interface       IP-Address   OK? Method Status        Protocol

GigabitEthernet0/0/0  unassigned   YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0/1  unassigned   YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0/2  192.168.1.1   YES manual up          up

GigabitEthernet0    unassigned   YES NVRAM administratively down down

Vlan1         unassigned   YES unset administratively down down

Router#ping 192.168.1.254

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.254, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#

 


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

 • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
 • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
 • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
 • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map