Loading...

Cisco AppX license for 1921/1941 L-SL-19-APP-K9

CODE: L-SL-19-APP-K9=


Call for Pricing!
Get a Quote

In stock

Cisco Application Experience License L-SL-19-APP-K9= for ISR 1905, 1921 or 1941 - includes licenses for: AppX, DATA and WAASX. Cisco Application Experience License includes the key IWAN components with no additional hardware needed for features, including DATA license features, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Cisco Performance Routing Version 3 (PfRv3), AVC, Network Based Application Recognition 2 (NBAR2), quality of service (QoS), etc. For WAAS Express a DRAM upgrade is required. All WAAS licensing is included with the APP license, so inclusion of the required hardware is all that is necessary. Note: The APP license does not include a SEC license


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật