Loading...

Cisco SFP-10G-SR

CODE: SFP-10G-SR=


Call for Pricing!
Get a Quote

In stock

The Cisco 10GBASE-SR Module supports a link length of 26m on standard Fiber Distributed Data Interface (FDDI)-grade multimode fiber (MMF). Using 2000MHz*km MMF (OM3), up to 300m link lengths are possible. Using 4700MHz*km MMF (OM4), up to 400m link lengths are possible.

Connectors: Dual LC/PC connector (-SR, -LRM, -LR, -ER, -ZR and FET-10G).

Note:    Only connections with patch cords with PC or UPC connectors are supported. Patch cords with APC connectors are not supported. All cables and cable assemblies used must be compliant with the standards specified in the standards section.

Product Specifications
Table 1 provides cabling specifications for the Cisco SFP+ modules.

Table 1.       SFP+ port cabling specifications

Cisco SFP+

Wavelength (nm)

Cable Type

Core Size (Microns)

Modal Bandwidth (MHz*km)***

Cable Distance*

Cisco SFP-10G-SR-Sa

Cisco SFP-10G-SR

Cisco SFP-10G-SR-X

850

MMF

62.5

62.5

50.0

50.0

50.0

50.0

160 (FDDI)

200 (OM1)

400

500 (OM2)

2000 (OM3)

4700 (OM4)

26m

33m

66m

82m

300m

400m

 
Optical transmit and receive specifications

Product

Type

Transmit Power (dBm)*

Receive Power (dBm)*

Transmit and Receive Wavelength (nm)

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Cisco SFP-10G-SR-S

Cisco SFP-10G-SR

10GBASE-SR 850nm MMF

-1.2**

-7.3

-1.0

-9.9

840 to 860

 


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ Miễn phí trọn đời sản phẩm.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.