Loading...
Cisco GLC-LH-SMD
 • Cisco GLC-LH-SMD

Cisco GLC-LH-SMD Compatible 1310nm LC 10km DOM Transceiver Module

*****

CODE: GLC-LH-SMD


Price: 813.953 

In stock

The 1000BASE-LX/LH SFP, compatible with the IEEE 802.3z 1000BASE-LX standard, operates on standard single-mode fiber-optic link spans of up to 10 km and up to 550 m on any multimode fibers. 

Test trên Cisco switch 3850

3850_SW1#show inventory


NAME: "c38xx Stack", DESCR: "c38xx Stack"


PID: WS-C3850-48XS-S  , VID: V02 , SN: FOC2136T4DD


NAME: "Switch 1", DESCR: "WS-C3850-48XS-S"

PID: WS-C3850-48XS-S  , VID: V02 , SN: FOC2136T4DD


NAME: "Switch 1 - Power Supply A", DESCR: "Switch 1 - Power Supply A"

PID: PWR-C3-750WAC-R  , VID: 000 , SN: QCS21313XBY


NAME: "Te1/0/1", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD     , VID: V01 , SN: CLS10635093   


NAME: "Te1/0/2", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD     , VID: V01 , SN: CLS10635011   


NAME: "Te1/0/3", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD     , VID: V01 , SN: CLS10635014   


NAME: "Te1/0/4", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD     , VID: V01 , SN: CLS10635007   


NAME: "Te1/0/5", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD     , VID: V01 , SN: CLS10635169   


NAME: "Te1/0/6", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD     , VID: V01 , SN: CLS10635157   


NAME: "Te1/0/7", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD     , VID: V01 , SN: CLS10635168   


NAME: "Te1/0/8", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD     , VID: V01 , SN: CLS10635164   


NAME: "Te1/0/9", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD     , VID: V01 , SN: CLS10635167   


NAME: "Te1/0/10", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD     , VID: V01 , SN: CLS10635156   

NAME: "Te1/0/11", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD     , VID: V01 , SN: CLS10635172  

............... 

 


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

 • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
 • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
 • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
 • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map