Loading...
Cisco DS-C9148S-12PK9
 • Cisco DS-C9148S-12PK9
 • DS-C9148S-12PK9-RF

SAN switch Cisco DS-C9148S-12PK9

CODE: DS-C9148S-12PK9-RF


Call for Pricing!
Get a Quote

In stock

Cisco MDS 9148S 16G FC SAN switch, w/ 12 active ports

switch# show port-license 
 Available port activation licenses are 0
-----------------------------------------------
 Interface  Cookie  Port Activation License 
-----------------------------------------------
 fc1/1    16777216    acquired     
 fc1/2    16781312    acquired     
 fc1/3    16785408    acquired     
 fc1/4    16789504    acquired     
 fc1/5    16793600    acquired     
 fc1/6    16797696    acquired     
 fc1/7    16801792    acquired     
 fc1/8    16805888    acquired     
 fc1/9    16809984    acquired     
 fc1/10   16814080    acquired     
 fc1/11   16818176    acquired     
 fc1/12   16822272    acquired     
 fc1/13   16826368    eligible     
 fc1/14   16830464    eligible     
 fc1/15   16834560    eligible     
 fc1/16   16838656    eligible     
 fc1/17   16842752    eligible     
 fc1/18   16846848    eligible     
 fc1/19   16850944    eligible     
 fc1/20   16855040    eligible     
 fc1/21   16859136    eligible     
 fc1/22   16863232    eligible     
 fc1/23   16867328    eligible     
 fc1/24   16871424    eligible     
 fc1/25   16875520    eligible     
 fc1/26   16879616    eligible     
 fc1/27   16883712    eligible     
 fc1/28   16887808    eligible     
 fc1/29   16891904    eligible     
 fc1/30   16896000    eligible     
 fc1/31   16900096    eligible     
 fc1/32   16904192    eligible     
 fc1/33   16908288    eligible     
 fc1/34   16912384    eligible     
 fc1/35   16916480    eligible     
 fc1/36   16920576    eligible     
 fc1/37   16924672    eligible     
 fc1/38   16928768    eligible     
 fc1/39   16932864    eligible     
 fc1/40   16936960    eligible     
 fc1/41   16941056    eligible     
 fc1/42   16945152    eligible     
 fc1/43   16949248    eligible     
 fc1/44   16953344    eligible     
 fc1/45   16957440    eligible     
 fc1/46   16961536    eligible     
 fc1/47   16965632    eligible     
 fc1/48   16969728    eligible     

switch# show license usage 
Feature           Ins Lic  Status Expiry Date Comments
                 Count
--------------------------------------------------------------------------------
FM_SERVER_PKG         No  -  Unused       -
ENTERPRISE_PKG        No  -  Unused       -
PORT_ACTIV_9148S_PKG     No  12  In use never    -
--------------------------------------------------------------------------------

switch# show license usage PoRT_ACTIV_9148S_PKG 
Application
----------------------------------------------------------------------------
Port Manager (fc1/1)
Port Manager (fc1/2)
Port Manager (fc1/3)
Port Manager (fc1/4)
Port Manager (fc1/5)
Port Manager (fc1/6)
Port Manager (fc1/7)
Port Manager (fc1/8)
Port Manager (fc1/9)
Port Manager (fc1/10)
Port Manager (fc1/11)
Port Manager (fc1/12)
----------------------------------------------------------------------------

 


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

 • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
 • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
 • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
 • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật