Loading...
Cisco DS-SFP-FC16G-SW

Cisco 16G Fibre Channel DS-SFP-FC16G-SW module

CODE: DS-SFP-FC16G-SW


Price: 3.431.373 

In stock

16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC

Cisco 16-Gbps Fibre Channel SFP+ Transceivers

The Cisco 16-Gbps Fibre Channel SFP+ Transceivers (Figure 1) provide Fibre Channel connectivity for 4/8/16-Gbps ports on the MDS 9000 Family platform. Three types are available: the Cisco Fibre Channel Shortwave SFP+ (part number DS-SFP-FC16G-SW), the Cisco Fibre Channel Longwave SFP+ (part number DS-SFP-FC16G-LW), and the Cisco Fibre Channel Extended Longwave SFP+ (part number DS-SFP-FC16GELW). Each offers 4/8/16-Gbps autosensing Fibre Channel connectivity.

Figure 1.    Cisco 16-Gbps Fibre Channel SFP+ Transceivers

product_data_sheet09186a00801bc698_10.jpg

Technical Specifications

Connectors and Cabling

The connectors are dual LC connectors.

Table 1 summarizes the cabling specifications.

Table 1.     Cisco 16-Gbps Fibre Channel SFP+ Cabling Specifications

SFP+

Wavelength (nanometers)

Fiber Type

Core Size (microns)

Baud Rate (GBd)

Cable Distance

DS-SFP-FC16G-SW

850

MMF

62.5

50.0

50.0

50.0

62.5

50.0

50.0

50.0

62.5

50.0

50.0

50.0

50.0

14.025

14.025

14.025

14.025

8.5

8.5

8.5

8.5

4.25

4.25

4.25

4.25

4.25

49 ft (15m) (OM1)

115 ft (35m) (OM2)

328 ft (100m) (OM3)

410 ft (125m) (OM4)

69 ft (21m) (OM1)

164 ft (50m) (OM2)

492 ft (150m) (OM3)

623 ft (190m) (OM4)

230 ft (70m) (OM1)

492 ft (150m) (OM2)

1247 ft (380m) (OM3)

1312 ft (400m) (OM4)

1312 ft (400m) (OM5)

DS-SFP-FC16G-LW

1310

SMF

9.0

9.0

9.0

14.025

8.5

4.25

6.2 mi (10 km)

6.2 mi (10 km)

6.2 mi (10 km)

DS-SFP-FC16GELW

1310

SMF

9.0

9.0

9.0

14.025

8.5

4.25

15.5 mi (25 km)

15.5 mi (25 km)

15.5 mi (25 km)

Note:    The minimum cable distance for all SFP+ devices listed (MMF and SMF) is 6.5 feet (2 meters).

Note:    SMF must be ISO/IEC OS2 compliant

Dimensions

The dimensions (H x W x D) are 8.5 x 13.55 x 56.5 mm.

Environmental Conditions and Power Requirements

Table 2 presents the optical parameters, and Table 3 presents temperature ranges.

Table 2.     Optical Parameters

SFP+

Average Transmit Power (dBm)

Average Receive Power (dBm)

Fiber Loss Budget (dB)

 

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

(62.5 microns [OM1])

(50.0 microns [OM2])

(50.0 microns [OM3])

(50.0 microns [OM4/OM5])

DS-SFP-FC16G-SW

-1.3

-7,8

0

-10.3*

2.08 (4 Gbps)

1.68 (8 Gbps)

1.63 (16 Gbps)

2.08 (4 Gbps)

1.68 (8 Gbps)

1.63 (16 Gbps)

2.88 (4 Gbps)

2.04 (8 Gbps)

1.86 (16 Gbps)

2.04 (8 Gbps)

1.95 (16 Gbps)

1.86 (32 Gbps)

DS-SFP-FC16G-LW

2.0

-5.0

2.0

-12.0*

7.8 (4 Gbps)

6.4 (8 Gbps)

6.4 (16 Gbps)

DS-SFP-FC16GELW

5.0

-2.0

2.0

-14.0

10 (16 Gbps)

Table 3.     Operating and Storage Temperature Ranges

SFP+

Operating

Storage

 

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

DS-SFP-FC16G-SW

40°C

0°C

85°C

-40°C

DS-SFP-FC16G-LW

40°C

0°C

85°C

-40°C

DS-SFP-FC16GELW

40°C

0°C

85°C

-40°C

 


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật