Loading...
Switch Cisco C9400
 • Switch Cisco C9400
 • Cisco C9404R
 • Cisco C9404R
 • Cisco C9404R

Thiết bị mạng Switch Cisco C9400: C9404R, C9407R, C9410R

CODE: C9400


Call for Pricing!
Get a Quote

In stock

Switch Cisco Catalyst 9400 Series là dòng sản phẩm dạng module - có nhiều khe cắm (slot) module; phù hợp làm switch core trong mạng campus của tổ chức vừa và lớn; nó hỗ trợ stack với công nghệ Cisco® StackWise® Virtual technology và kiến trúc mạng Cisco® Digital Network Architecture (Cisco DNA) với Software-Defined Access (SD-Access).

Có 3 cấu hình C9404R 4 slot, C9404R 7 slot và C9410R 10 slot

Mỗi cấu hình bao gồm các lựa chọn:

1. Khung thân chính (chassis)

 • C9404R (=) Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis
 • C9407R (=) Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis
 • C9410R (=) Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis

2. Module xử lý (có thể dự phòng 2 module)

 • C9400-SUP-1 (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module
 • C9400-SUP-1XL (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL Module
 • C9400-SUP-1XL-Y (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y with 25G Module

3. License: Network license và DNA license

 • C9400-DNA-P C9400 Cisco DNA Premier Term: Includes Term Licenses for Cisco DNA Advantage, 100 ISE Base and 100 ISE Plus Endpoints, 100 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector and Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance.
C9400-DNA-P-3Y C9400 Cisco DNA Premier 3Y Term – Cisco DNA, 100 ISE PLS and ISE BASE, 100 SWATCH
C9400-DNA-P-5Y C9400 Cisco DNA Premier 5Y Term – Cisco DNA, 100 ISE PLS and ISE BASE, 100 SWATCH
C9400-DNA-P-7Y C9400 Cisco DNA Premier 7Y Term – Cisco DNA, 100 ISE PLS and ISE BASE, 100 SWATCH
 • C9400-DNA-P-AA C9400 Cisco DNA Premier Add-On Term: Includes Term Licenses for 50 ISE Base and 50 ISE Plus Endpoints, 50 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector and Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance.
C9400-DNA-P-AA-3Y C9400 Cisco DNA Premier Add-On 3Y Term - 50 ISE PLS, 50 SWATCH
C9400-DNA-P-AA-5Y C9400 Cisco DNA Premier Add-On 5Y Term - 50 ISE PLS, 50 SWATCH
C9400-DNA-P-AA-7Y C9400 Cisco DNA Premier Add-On 7Y Term - 50 ISE PLS, 50 SWATCH
 • C9400-DNA-E Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential Term License
C9400-DNA-E-3Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 3 Year License
C9400-DNA-E-5Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 5 Year License
C9400-DNA-E-7Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 7 Year License
 • C9400-DNA-A Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage Term License
C9400-DNA-A-3Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 3 Year License
C9400-DNA-A-5Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 5 Year License
C9400-DNA-A-7Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 7 Year License
 
License dạng upgrade tính năng từ Essentials lên Advantage:
 • C9400-LIC= Electronic SW License for C9400 Switches
  C9400-DNA-E-A C9400 NW and Cisco DNA Essentials to NW and Cisco DNA Advantage Upgrade
  C9400-DNA-E-A-3 C9400 NW and Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (3Y)
  C9400-DNA-E-A-5 C9400 NW and Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (5Y)
  C9400-DNA-E-A-7 C9400 NW and Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (7Y)

4. Module giao tiếp mạng

 • C9400-LC-48U (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)
 • C9400-LC-48P (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)
 • C9400-LC-48T (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)
 • C9400-LC-48UX (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45
 • C9400-LC-24XS (=) Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+)
 • C9400-LC-24S (=) Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP)
 • C9400-LC-48S (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP)
 • C9400-LC-48H (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45)

5. Module nguồn; có thể dùng dạng dự phòng N+N hoặc N+1

 • C9400-PWR-3200AC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply
 • C9400-PWR-2100AC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply
 • C9400-PWR-3200DC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 3200W DC Power Supply

6. Module quạt

 • C9410-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Fan Tray
 • C9407-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Fan Tray
 • C9404-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Fan Tray
7. Phụ kiện khác

Chi tiết xem thêm tại Cisco Catalyst 9400 Series Switch Data Sheet


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

 • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
 • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
 • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
 • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật