Loading...

Hướng dẫn cấu hình thiết bị Wireless Ruckus hoạt động ở chế độ Standalone.

Các thiết bị wifi Ruckus có thể hoạt động ở nhiều chế độ khác nhau. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình 1 wifi Ruckus hoạt động ở chế độ độc lập (Standalone).

Tham khảo thêm wifi Ruckus hoạt động ở unleashed mode

 
1. Cấu hình chung:

Các thiết bị wifi của Ruckus có địa chỉ IP mặc định là 192.168.0.1/24.

Ta gán IP của máy tính cùng dải và kết nối máy tính tới cổng Ethernet của thiết bị.

Truy cập vào địa chỉ: https://192.168.0.1

- Tiếp tục truy cập và đăng nhập bằng user default:

Username: super

Pass         : sp-admin

- Thiết lập các thông tin cơ bản của thiết bị: Configuration -- Device

2. Để cấu hình mạng Wifi cùng dải với mạng Lan hiện tại:

- Gán địa chỉ IP để quản lý thiết bị Wifi, chọn: Configuration -- Internet

 

Sau khi điền xong thông số ta chọn Update Settings.

- Tạo SSID (đối với băng tần 2.4Ghz) để kết nối với sóng wifi: Configuration -- Radio 2.4G

 

- Cấu hình cổng Ethernet để kết nối với mạng LAN: Configuration -- Ehternet Ports

Tạo SSID cho băng tần 5Ghz ta làm tương tự như 2.4 Ghz.

Như vậy là bạn đã cấu hình thành công AP Ruckus để các Client kết nối cùng sải IP với mạng LAN của bạn:

3. Để cấu hình mạng Wifi là 1 dải mạng khác sử dụng NAT

- Tạo dải địa chỉ mạng dành cho wifi: Configuration -- Local Subnet

 

- Tạo SSID ( đối với băng tần 2.4 Ghz): Configuration -- Radio 2.4G -- Wireless 1

SSID cho băng tầng 5 Ghz tương tự.

- Cấu hình cổng Ethernet,1 cổng làm WAN, 1 cổng làm LAN: Configuration -- Ehternet Ports

 

Chọn Upload Settings để lưu lại cấu hình.

Như vậy bạn đã cấu hình thành công AP Ruckus phát SSID là 1 mạng LAN riêng biệt với mạng LAN của bạn.

Chúc các bạn thành công!

 

Comments

No posts found

New post


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map