Loading...

Hướng dẫn cấu hình thiết bị Wireless Ruckus hoạt động ở chế độ Unleashed

Bất kỳ 1 AP nào hỗ trợ Unleashed mode* đều có thể làm Master để quản lý các AP Unleashed khác. Ở đây mình sử dụng Ruckus R500 chạy firmware Unleashed mới nhất 200.7.10.202.92.

* Với các AP ruckus đang chạy ở chế độ độc lập - standalone firmware cần load firmware sang loại unleashed firmware; link download ruckus tham khảo tại đây

unleashed ruckus mode

Ta tiến hành setup cho 1 AP Unleashed làm Master (Controller) để quản lý các AP khác.

Sau khi bật nguồn AP Unleashed sẽ phát SSID mặc định là Configure.Me-xxxxxx . Trong đó xxxxxx là 6 số cuối của địa chỉ MAC của thiết bị. Ta có thể kết nối mà ko cần tới mật khẩu

Sau khi kết nối với SSID Configure.Me-xxxxxx ta truy cập vào địa chỉ: https://unleashed.ruckuswireless.com

Chọn ngôn ngữ, Typical Install

Đặt tên cho hệ thống, mã vùng quốc gia, enable Mesh.

Gán địa chỉ IP để quản trị AP controller

Tạo SSID

Đặt Password cho user quản trị

Kết thúc quá trình cài đặt, AP sẽ khởi động lại

Giờ chúng ta có thể kết nối vào SSID: Vnexperts và truy cập vào địa chỉ IP quản lý đã tạo lúc trước: https://192.168.0.87

Dùng User admin để truy cập, ta sẽ thấy giao diện quản trị của Unleashed Mode.

Chúc các bạn thành công!


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map