Loading...
N9K-C9372PX-E
  • N9K-C9372PX-E
  • N9K-C9372PX-E

Cisco nexus N9K-C9372PX-E

CODE: N9K-C9372PX-E


Call for Pricing!
Get a Quote

In stock

Nexus 9300 Switch with 48p 10G SFP+ and 6p 40G QSFP+, a minor hardware revision of Nexus 9372PX

Xem thêm tại Cisco Nexus 9300 Platform Switches Data Sheet

Power Supplies

N9K-PAC-650W

Nexus 9300 650W AC PS, Port-side Intake

N9K-PAC-650W-B

Nexus 9300 650W AC PS, Port-side Exhaust

N9K-PAC-1200W

Nexus 9300 1200W AC PS, Port-side Intake

N9K-PAC-1200W-B

Nexus 9300 1200W AC PS, Port-side Exhaust

N9K-PUV-1200W

Nexus 9300 1200W Universal Power Supply, Bi-directional air flow and Supports HVAC/HVDC

UCS-PSU-6332-DC

Nexus 9000 930W DC PS, Port-side Exhaust

UCSC-PSU-930WDC

Nexus 9300 930W DC PS, Port-side Intake

Fans

N9K-C9300-FAN2

Nexus 93128 & 9396 Fan 2, Port-side Intake

N9K-C9300-FAN2-B

Nexus 93128 & 9396 Fan 2, Port-side Exhaust

NXA-FAN-30CFM-F

Nexus 9332 & 9372 Fan, Forward airflow (Port-side Exhaust)

NXA-FAN-30CFM-B

Nexus 9332 & 9372 Fan, Reverse airflow (Port-side Intake)

Software

N93-LAN1K9

Enhanced L3 including full OSPF, EIGRP, BGP

NX-OS-ES-XF

NX-OS Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf

NX-OS-AD-XF

NX-OS Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf

 


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật