Loading...

Cấu hình Cisco wireless controller C9800 nhúng trên switch Cisco Catalyst 9300, 9400, 9500

Bắt đầu từ version IOS XE Amsterdam 17.3.x chúng ta có thể triển khai tính năng Wireless Lan Controller (WLC) (C9800 wireless controller) trên các dòng switch Catalyst 9300, 9400, 9500.

Để có thể chạy được tính năng này Switch cần có license Network Advantage và Cisco DNA Advantage. Cài đặt gói sub-package wireless: C9800-SW-iosxe-wlc.17.03.01.SPA.bin vào Flash của switch, cấu hình địa chỉ IP quản lý và tạo 1 interface lookback0.

Các bước cấu hình:

- Cấu hình cơ bản switch: hostname, username pass, tạo Vlan, ip address, DHCP, routing...

- Bật tính năng wireless controller trên 9300 bằng câu lệnh: switch(config)#wireless-controller

- Mở trình duyệt web truy cập vào địa chỉ IP quản lý bằng username pass vừa tạo:

wireless controller c9800

- Enable wireless controller vào tạo Location:

  wireless controller c9800  

wireless controller c9800

wireless controller c9800

wireless controller c9800

- Tạo SSID cho Staff, Guest và áp Policy cho từng SSID:

wireless controller c9800

wireless controller c9800

wireless controller c9800

Như vậy là chúng ta đã bật tính năng wireless controller trên switch 9300 và cấu hình tạo SSID phát sóng wifi thành công!


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map