Loading...

Video cấu hình Fortigate Port Forwarding (5.4)

Video hướng dẫn cấu hình public Web, Email, FTP, ...Server qua firewall Fortigate; cách mở port trên firewall fortigate.

 

Comments

No posts found

New post


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật