Loading...

Video cấu hình block ứng dụng - Application Control trên Fortigate (V5.6)

Chức năng Application Control trên firewall Fortigate cho phép giám sát (monitor) và chặn (block) ứng dụng chẳng hạn như facebook, ultrasurf,...


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map