Loading...

Video cấu hình block ứng dụng - Application Control trên Fortigate (V5.6)

Chức năng Application Control trên firewall Fortigate cho phép giám sát (monitor) và chặn (block) ứng dụng chẳng hạn như facebook, ultrasurf,...

 

Comments

No posts found

New post

Type the characters you see in the picture below.