Loading...

Nâng cấp Cisco firewall ASA with FirePOWER services sang Firepower Threat Defense software

Cisco hiện đã cung cấp dòng firewall ASA Firepower Threat Defense (FTD). Firepower Threat Defense image là hệ điều hành mới được tích hợp sẵn Firepower bên trong chứ không theo kiểu cài thêm FirePOWER module chạy bên trên hệ điều hành ASA kiểu cũ.

Nếu các bạn muốn chuyển đổi nâng cấp từ phiên bản software ASA with FirePOWER services sang Firepower Threat Defense software xem thêm tại đây

Việc chuyển đổi chỉ support các dòng:

  •     ASA 5506-X
  •     ASA 5506W-X
  •     ASA 5506H-X
  •     ASA 5508-X
  •     ASA 5512-X
  •     ASA 5515-X
  •     ASA 5516-X
  •     ASA 5525-X
  •     ASA 5545-X
  •     ASA 5555-X

Với FTD image, bạn sẽ dùng Firepower Device Manager được build-in sẵn hoặc dùng Firepower Management Center để quản lý.


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map