Loading...

Trung tâm dữ liệu (Data center) là gì? Xếp hạng Data center

Nói một cách đơn giản nhất, trung tâm dữ liệu là một địa điểm vật lý với cơ sở vật chất mà các tổ chức sử dụng để chứa các ứng dụng và dữ liệu quan trọng của họ. Thiết kế của trung tâm dữ liệu dựa trên mạng lưới các tài nguyên máy tính và lưu trữ cho phép cung cấp các ứng dụng và dữ liệu được chia sẻ. 

Các thành phần chính của thiết kế trung tâm dữ liệu bao gồm bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, tường lửa, hệ thống lưu trữ, máy chủ và bộ điều khiển phân phối ứng dụng

Điều gì định nghĩa một trung tâm dữ liệu hiện đại?

Các trung tâm dữ liệu hiện đại đã khác rất nhiều so với cách đây chỉ một thời gian ngắn. Cơ sở hạ tầng đã chuyển từ các máy chủ vật lý tại chỗ truyền thống sang các mạng ảo hỗ trợ các ứng dụng và khối lượng công việc trên các nhóm cơ sở hạ tầng vật lý và sang một môi trường đa đám mây.

Modern Data center

Trong thời đại này, dữ liệu tồn tại và được kết nối qua nhiều trung tâm dữ liệu, các đám mây công cộng và riêng tư. Trung tâm dữ liệu phải có khả năng giao tiếp trên nhiều trung tâm này, cả tại chỗ và trên đám mây. Ngay cả đám mây công cộng cũng là một tập hợp các trung tâm dữ liệu. Khi các ứng dụng được lưu trữ trên đám mây, chúng đang sử dụng tài nguyên trung tâm dữ liệu từ nhà cung cấp đám mây.

Tại sao trung tâm dữ liệu lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Trong thế giới CNTT cho doanh nghiệp, các trung tâm dữ liệu được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng và hoạt động kinh doanh bao gồm:

  • Email và chia sẻ tệp
  • Ứng dụng năng suất
  • Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
  • Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và cơ sở dữ liệu
  • Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và máy học
  • Máy tính để bàn ảo, các dịch vụ liên lạc và cộng tác

Các thành phần cốt lõi của trung tâm dữ liệu là gì?

Thiết kế trung tâm dữ liệu bao gồm bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch, tường lửa, hệ thống lưu trữ, máy chủ và bộ điều khiển phân phối ứng dụng. Bởi vì các thành phần này lưu trữ và quản lý dữ liệu và ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp, bảo mật trung tâm dữ liệu là rất quan trọng trong thiết kế trung tâm dữ liệu. Cùng nhau, họ cung cấp:

- Cơ sở hạ tầng mạng. Điều này kết nối các máy chủ (vật lý và ảo hóa), dịch vụ trung tâm dữ liệu, lưu trữ và kết nối bên ngoài với các vị trí của người dùng cuối.

- Cơ sở hạ tầng lưu trữ. Dữ liệu là nhiên liệu của trung tâm dữ liệu hiện đại. Hệ thống lưu trữ được sử dụng để giữ hàng hóa có giá trị này.

- Tài nguyên máy tính. Các ứng dụng là động cơ của một trung tâm dữ liệu. Các máy chủ này cung cấp quá trình xử lý, bộ nhớ, bộ nhớ cục bộ và kết nối mạng để điều khiển các ứng dụng.

Trung tâm dữ liệu hoạt động như thế nào?

- Các dịch vụ trung tâm dữ liệu thường được triển khai để bảo vệ hiệu suất và tính toàn vẹn của các thành phần trung tâm dữ liệu cốt lõi.

- Thiết bị an ninh mạng. Chúng bao gồm tường lửa và bảo vệ chống xâm nhập để bảo vệ trung tâm dữ liệu.

- Đảm bảo cung cấp ứng dụng. Để duy trì hiệu suất ứng dụng, các cơ chế này cung cấp khả năng phục hồi và tính sẵn sàng của ứng dụng thông qua chuyển đổi dự phòng tự động và cân bằng tải.

Có gì trong cơ sở trung tâm dữ liệu?

Các thành phần của trung tâm dữ liệu yêu cầu cơ sở hạ tầng đáng kể để hỗ trợ phần cứng và phần mềm của trung tâm. Chúng bao gồm các hệ thống phụ cấp nguồn, nguồn điện liên tục (UPS), hệ thống thông gió, làm mát, ngăn cháy, máy phát điện dự phòng và kết nối với mạng bên ngoài.

Các tiêu chuẩn cho cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu là gì?

Tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi nhất cho thiết kế trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu là ANSI / TIA-942. Nó bao gồm các tiêu chuẩn cho chứng nhận sẵn sàng ANSI / TIA-942, đảm bảo tuân thủ một trong bốn loại cấp trung tâm dữ liệu được đánh giá về mức độ dự phòng và khả năng chịu lỗi.

 Tiêu chuẩn Tier cho Data Center 

Bậc (Tier) 1: Cơ sở hạ tầng cơ bản. Trung tâm dữ liệu Cấp 1 cung cấp khả năng bảo vệ có giới hạn trước các sự kiện vật lý. Nó có các thành phần đơn lẻ và một đường dẫn phân phối đơn lẻ, không dự phòng.

Bậc 2: Cơ sở hạ tầng có thành phần dự phòng. Trung tâm dữ liệu này cung cấp khả năng bảo vệ được cải thiện trước các sự kiện vật lý. Nó có các thành phần dự phòng và một đường dẫn phân phối duy nhất, không dự phòng.

Bậc 3: Cơ sở hạ tầng tại trung tâm có thể bảo trì đồng thời. Trung tâm dữ liệu này bảo vệ khỏi hầu như tất cả các sự kiện vật lý, cung cấp các thành phần dự phòng và nhiều đường phân phối độc lập. Mỗi thành phần có thể được gỡ bỏ hoặc thay thế mà không làm gián đoạn dịch vụ cho người dùng cuối.

Bậc 4: Cơ sở hạ tầng trung tâm có khả năng chịu lỗi. Trung tâm dữ liệu này cung cấp khả năng chịu lỗi và dự phòng ở mức cao nhất. Các thành phần dự phòng và nhiều đường dẫn phân phối độc lập cho phép khả năng bảo trì đồng thời và một lỗi ở bất kỳ đâu trong quá trình cài đặt mà không gây ra thời gian chết


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật