Loading...

Tìm hiểu, cấu hình BFD (Bidirectional Forwarding Detection) Cisco

BFD là một giao thức phát hiện được thiết kế để cung cấp thời gian phát hiện lỗi đường truyền nhanh cho tất cả các loại phương tiện, đóng gói, cấu trúc liên kết và giao thức định tuyến

BFD cung cấp một phương pháp phát hiện lỗi cho các quản trị viên mạng, việc phát hiện lỗi đường truyền nhanh. Bởi vì quản trị viên mạng có thể sử dụng BFD để phát hiện lỗi đường truyền với tốc nhanh nhất, thay vì tốc độ phát hiện của các cơ chế giao thức định tuyến khác nhau, việc lập kế hoạch mạng sẽ dễ dàng hơn và thời gian điều chỉnh sẽ thích hợp và có thể dự đoán được.

Những giao thức phổ biến như OSPF, EIGRP, BGP, Static routing… đều có phương thức phát hiện link lỗi với cơ chế trao đổi bản tin và timer riêng. Tuy nhiên, thời gian phát hiện lỗi của chúng khá thấp (cỡ second), vì vậy khi có sự cố, thời gian hội tụ lâu hơn. Nếu sử dụng BFD làm giao thức phát hiện link lỗi, thời gian phát hiện sẽ được rút ngắn ( cỡ micro-second), nhờ đó giảm thời gian hội tụ, giảm mức độ ảnh hưởng tới dịch vụ.

Tham khảo chi tiết về BFD tại trang Cisco

Cấu hình BFD trong giao thức định tuyến OSPF:

Thực hiện cấu hình trên 2 Router, thiết lập các thông số cho BFD như giới hạn khoảng thời gian truyền gói (50 milliseconds) và số lượng gói holddown là 3.

Kiêm tra và xác minh rằng phiên BFD đã được tạo và OSPF đã được đăng ký để hỗ trợ BFD.

Kiểm tra và xác minh rằng BFD đã được kích hoạt cho OSPF

Kiểm tra và xác minh rằng BFD đã được kích hoạt cho OSPF trên các giao diện kết nối giữa 2 Router.


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật