Loading...

So sánh thiết bị switch trong mạng Campus network và Data center network

Đầu tiên để so sánh được cần hiểu rõ mạng Campus (CAN)*; mạng Data center là gì? Chúng có thực sự khác nhau và chúng khác nhau như thế nào?

* Tham khảo thêm mạng Campus (CAN), trung tâm dữ liệu Data center

Có một quan niệm sai lầm khá phổ biến là Routing & Switching (định tuyến và chuyển mạch) trong mạng Campus về cơ bản giống với Routing & Switch trong mạng Data Center (và ngược lại). Cả hai đều sử dụng từ layer 2 và 3 trở lên, tất cả đều dựa trên Ethernet, giao thức TCP/IP, và cả hai đều cần nhiều cổng và băng thông …. Vậy chúng có thực sự giống nhau?

Điều đó giống như nói “xe hơi” và “xe tải” giống nhau, bởi vì cả hai đều có động cơ, lốp xe, vô lăng, chân ga và phanh. Nhìn bề ngoài thì chúng giống nhau… nhưng công việc / vai trò cụ thể mà chúng được thiết kế thì lại khác nhau.

Điều này cũng đúng đối với Routers & Switches của mạng Campus so với Data Center.

switch trong mạng campus & datacenter network

“Campus” là nơi người dùng (nhân viên) kết nối với mạng, cùng với tất cả các thiết bị mà nhân viên đó có thể sử dụng (ví dụ: máy tính để bàn, laptop, điện thoại IP, mobile, thiết bị hội nghị truyền hình, máy in …). Các thiết bị này là sự kết hợp của mạng có dây và không dây, thường nằm trong phạm vi tốc độ từ 100M tới 1G, một số là Layer 2 một số là Layer 3 và các loại ứng dụng có phạm vi rộng lớn từ Email đến Web đến Video…. Các ứng ứng dụng này có có nhiều yêu cầu khác nhau về băng thông và độ trễ mạng.

“Data Center” là nơi thiết bị kết nối với mạng chủ yếu là máy chủ (server), thiết bị cân bằng tải và phân phối tải cho máy chủ (Load Balancer Server - Application Load Balancer), tường lửa và các thiết bị khác được thiết kế để xử lý và trao đổi “dữ liệu”. Các thiết bị này gần như hoàn toàn có dây, thường nằm trong phạm vi tốc độ từ 1G – 10G hoặc cao hơn; chủ yếu là layer 2; các loại ứng dụng chủ yếu là quản lý cơ sở dữ liệu, quản lý máy ảo và truyền file. Các loại ứng dụng này có yêu cầu băng thông tương đối đơn giản; chủ yếu là cần băng thông lớn và độ trễ thấp.

Từ đó thấy rõ rằng Routing & Switch của mạng Campus và Data Center là rất khác nhau; các bộ định tuyến và chuyển mạch mà bạn chọn phải được thiết kế để tối ưu hóa tiềm năng của chúng dựa trên các yêu cầu rất khác nhau này.

Với hãng Cisco thì dòng switch Cisco Catalyst 2960, 3560, 3650, 3750, 3850, 9200, 9300, 9500...chủ yếu sử dụng trong mạng Campus còn dòng switch Cisco Nexus chủ yếu dùng trong các Data Center.

(Tham khảo Cisco)


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật