Loading...

Video cấu hình Internet load balance SD-WAN Fortigate - với firmware 6.2

Video hướng dẫn cấu hình cân bằng tải đường truyền internet với SD-WAN trên fortigate với firmware V6.
- Tối ưu lựa chọn đường truyền WAN cho các ứng dụng khác nhau theo tình trạng mạng WAN thời gian thực.
- Failover các WAN.
 
Nhóm port vào SD-WAN (không hạn chế số port wan)
 
 
Tối ưu - lựa chọn WAN theo tình trạng mạng
 
 
Theo dõi báo cáo
 
 
 
Lưu ý NAT chiều ra theo ip pool cần chỉnh ip pool theo WAN tương ứng
config firewall ippool
edit "IPPool name"
set associated-interface wan
next
end
 

 

Comments

No posts found

New post


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật