Loading...

Hướng dẫn reset password cho dòng catalyst 9200, 9300 Cisco

   Để khôi phục lại mật khẩu cho các thiết bị switch Cisco seri 9200, 9300... ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Kết nối console PC với switch, sử dụng phần mềm Putty, SecureCRT...

Thiết lập các thông số cho phần mềm Putty:
    Bits per second (baud): 9600
    Data bits: 8
    Parity: None
    Stop bits: 1
    Flow Control: Xon/Xoff


Bước 2: Tắt nguồn cho thiết bị switch.

Bước 3: Tiến hành cấp nguồn cho thiết bị. Khi đèn Led System nhấp nháy, nhấn và nhả nút Mode 2 - 3 lần. Thiết bị sẽ chuyển vào chế độ Rommon.

Bước 4: Để bỏ qua file starup configuration chúng ta dùng lệnh sau:

Device: SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1

Bước 5: Trỏ đường dẫn boot vào file packages.conf

Device: boot flash:packages.conf

Bước 6: Nhập No khi hộp thoại xuất hiện:

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: No

Bước 7: Vào chế độ privileged EXEC

Device> enable      
Device#  

Bước 8: Copy file startup configuration cũ vào switch:

Device# copy startup-config running-config Destination filename [running-config]?

Nhập enter để xác nhận, khi đó file cấu hình cũ sẽ được tải lại, giờ chúng ra tiến hành đặt lại mật khẩu mới cho switch.

Bước 9: Vào mode Global configuration và đặt mật khẩu mới:

Device# configure terminal
Device(config)# enable secret new_password

Bước 10: Quay về mode privileged EXEC

Device(config)# exit
Device# 

Bước 11: Tiến hành lưu cấu hình

Device# copy running-config startup-config  

Bước 12: Xác nhận lại đường dẫn boot đã được bật:

Device# show boot
 
 BOOT variable = flash:packages.conf;
 Manual Boot = yes
 Enable Break = yes

Bước 13: Khởi động lại thiết bị

Device# reload

Bước 14: Quay lại chế độ Rommon và trả lại thông số mặc định ban đầu:

Device: SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=0

Bước 15: Trỏ lại đường dẫn boot cho thiết bị:

Device: boot flash:packages.conf

Bước 16: Sau khi thiết bị đã khởi động thành công, tắt chế độ boot thủ công:

Device(config)# no boot manual
Device(config)# write

Như vậy chúng ta đã tiến hành khôi phục lại mật khẩu cho dòng Catalyst 9200, 9300... Cisco

Chúc các bạn thành công!


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật