Loading...

Quy định, quy trình xử lý yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành và khiếu nại.

1, Quy định bảo hành

- VNE đảm bảo thực hiện chế độ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng (trừ khi có ghi chú khác) kể từ ngày hai bên tiến hành bàn giao thiết bị.

- Địa điểm bảo hành tại: Công Ty VNE.

VNE sẽ không bảo hành nếu:

a) Thiết bị mất/ rách tem bảo hành hoặc quá thời hạn bảo hành.

b) Khách hàng không có biện pháp phòng ngừa hư hỏng do thiên tai, bảo vệ nguồn cho thiết bị, bị lọt chất lỏng vào thiết bị, sử dụng sai điện áp, rơi vỡ, cài đặt thêm phần mềm của hãng thứ 3 mà không được hãng sản xuất chứng nhận hoặc các loại trừ khác do hãng sản xuất công bố công khai.

c) Trường hợp thiết bị có sự cố, Khách hàng không được tự sửa chữa, thay thế bất kỳ bộ phận nào trong thiết bị mà phải gửi cho các trung tâm bảo hành. Nếu không thực hiện đúng các quy định này, VNE có quyền từ chối trách nhiệm về việc bảo hành.

2, Quy trình xử lý hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, khiếu nại

Khi thiết bị có sự cố lỗi, hỏng hóc, khiếu nại chất lượng sản phẩm hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật; Khách hàng liên hệ, thông báo cho VNE qua email support@vnexperts.vn hoặc điện thoại (024)62731335. Bộ phận tiếp nhận thông tin có trách nhiệm chuyển tiếp thông tin đến Bộ phận Kỹ thuật để phản hồi khách hàng trong vòng 1h và trong vòng 01 ngày làm việc (từ thứ 2 - thứ 6) kể từ khi nhận được thông báo Bộ phận kỹ thuật có trách nhiệm cử kỹ thuật hỗ trợ kiểm tra từ xa qua điện thoại, email, teamviewer... Trường hợp không xử lý khắc phục từ xa được, Bộ phận kỹ thuật sẽ thông báo Khách hàng gửi thiết bị đến địa điểm bảo hành. Mọi chi phí phát sinh từ địa điểm bảo hành đến nhà sản xuất sẽ do VNE chịu (trừ khi có thoả thuận khác).

VNE.,jsc


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật