Loading...

Qlogic 2662, Dual Port 16GB, Fibre Channel HBA

CODE: Qlogic 2662


Call for Pricing!
Get a Quote

In stock

Qlogic 2662, Dual Port 16GB, Fibre Channel HBA, 16 Gbps per port maximum throughput for high bandwidth storage (SAN) traffic. Complete investment protection for legacy 8 Gb and 4 Gb Fiber Channel infrastructure


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật