Loading...

Hướng dẫn cấu hình Loop Detection Guard trên Switch Catalyst 9000 platforms 17.2.x

Ta sử dụng các câu lệnh sau để enable Loop Detection Guard khi phát hiện có loop trong hệ thống mạng:

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface tengigabitethernet 1/0/20
Device(config-if)#
Device(config-if)# loopdetect
Device(config-if)# end
Device# show loopdetect

Chi tiết xem thêm tại đây.


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map