Loading...

Lab IPv6, công nghệ đường hầm (Tunnel)

IPv6 phát triển khi IPv4 đã được sử dụng rộng rãi, mạng lưới IPv4 Internet hoàn thiện, hoạt động tốt. Trong quá trình triển khai thế hệ địa chỉ IPv6 trên mạng Internet, không thể có một thời điểm nhất định mà tại đó, địa chỉ IPv4 được hủy bỏ, thay thế hoàn toàn bởi thế hệ địa chỉ mới IPv6. Hai thế hệ mạng IPv4, IPv6 sẽ cùng tồn tại trong một thời gian rất dài. Trong quá trình phát triển, các kết nối IPv6 sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của IPv4.

Do vậy cần có những công nghệ phục vụ cho việc chuyển đổi từ địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6 và đảm bảo không phá vỡ cấu trúc Internet cũng như làm gián đoạn hoạt động của mạng Internet. Những công nghệ chuyển đổi này, cơ bản có thể phân thành ba loại như sau ... mời đọc tiếp tại Các công nghệ chuyển đổi sang IPv6

Trong bài lab này xin giới thiệu 2 loại Tunnel: Manual Tunnel và Automatic 6to4 Tunnel.

1. Manual Tunnel:

 + Cấu hình Interface Tunnel và RIPng cho IPv6 + Kết quả:

- Manual Tunnel cấu hình đơn giản phù hợp với số lượng site nhỏ. Tuy nhiên đối với các mạng lớn, Manual Tunnel không thể mở rộng từ cả góc độ cấu hình và quản lý. Các bộ định tuyến biên phải hỗ trợ Dual-Stack hỗ trợ cả IPv4 và IPv6.

2. Automatic 6to4 Tunnel:

- 6to4 Tunnel là công nghệ đường hầm tự động.

- 6to4 Tunnel là đường hầm điểm đa điểm chứ không phải điểm điểm.

- Các đường hầm 6to4 được xây dựng tự động bởi các bộ định tuyến biên, dựa trên địa chỉ IPv4 được nhúng trong địa chỉ IPv6 của giao diện đường hầm trên các bộ định tuyến biên.

- Đường hầm 6to4 cho phép triển khai IPv6 nhanh chóng trong mạng công ty mà không cần địa chỉ IPv6 công khai từ ISP hoặc cơ quan đăng ký.

- 6to4 Tunnel chỉ hỗ trợ Static Route hoặc BGP.

- Không thể sử dụng NAT dọc theo IPv4 path của đường hầm.

   + Chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang IPv6:

172.16.101.1 --> mã Hex: AC10:6501 --> IPv6: 2002:AC10:6501::/128

172.16.102.1 --> Mã Hex: AC10:6601 --> IPv6: 2002:AC10:6601::/128

   + Cấu hình interface Tunnel và định tuyến tĩnh.

   + Kết quả:Chúc các bạn thành công!


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map