Loading...

Hướng dẫn kiểm tra băng thông, tốc độ Stack của switch Cisco 3750X

   Để có thể Stack (xếp chồng) được với nhau thành 1 Switch lớn thì các switch 3750X thành viên cần có cùng version IOS và cùng mức level License ( Lan base, Ip base, Ip service).

Để kiểm tra ta dùng lệnh:

show switch stack-ring speed

Để kiểm tra các port stack Up hay Down ta dùng lệnh:

show switch stack-ports summary

Khi cả 2 port cùng Up (kết nối đủ 2 sợi stackwise plus giữa 2 switch):

Chỉ kết nối 2 switch bằng 1 cable stackwise plus:

Để hiểu rõ hơn và có thể troubleshoot khi stack gặp sự cố chúng ta tham khảo thêm tại đây.


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật