Loading...

Hướng dẫn kích hoạt truy cập giao diện web (Http, https) trên firewall FTD Cisco qua CLI

 Nền tảng hệ điều hành mới của các dòng firewall Cisco là FTD. Trên nền tảng mới này trình duyệt web đã hỗ trợ config khá mạnh. Trong 1 số trường hợp khi không thể truy cập qua trình duyệt web hoặc trình quản lý này bị disable thì chúng ta cần enable lại tính năng này để thuận tiện cho việc triển khai cấu hình thiết bị.

 Để kích hoạt, chúng ta sử dụng câu lệnh sau qua console:

> configure manager local

 Khi đó bạn có thể sử dụng trình duyệt web để truy cập: http://manager_ip_address

 Có thể mất tối đa 4-6 phút để lệnh hoàn tất vì hệ thống phải khởi động lại cơ sở dữ liệu của nó.

 Câu lệnh này được phát hành từ version 6.1 và có sẵn trên các nền tảng từ 6.5 trở đi.

 Thiết bị phải ở chế độ No Manager Mode trước khi bạn chuyển qua chế độ local manager.

 Sử dụng lênh sau để vào chế độ No Manager Mode

 > configure manager delete

 Sử dụng lệnh show managers để kiểm tra trình quản lý hiện tại của bạn.

 local manager chỉ hỗ trợ trong chế độ route mode không hỗ trợ trong chế độ transparent firewall mode.

Khi đã vào được trình duyệt web ta có thể tùy chỉnh theo các bước sau: System Settings - Management Access - Data Interfaces - Add

Chúc các bạn thành công!


Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map