Loading...

Kemp Technologies


Thiết bị cân bằng tải máy chủ/ ứng dụng LoadMaster LM-X1

CODE: LM-X1

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

The LoadMaster X1 is a load balancer appliance built for optimizing smaller application workloads, and embedding into ISV, OEM and service provider solutions where dedicated lightweight hardware is required.

- Max Balancer L4 Throughput Up To 1Gbps
- Max Balancer L7 Throughput Up To 1Gbps
- 70,000 L7 (http) requests per second
- 4,000,000 L4 concurrent connections
- 32,800 L7 concurrent connections
- SSL Acceleration 2K Keys up to 1,000 TPS

Thiết bị cân bằng tải máy chủ/ ứng dụng LoadMaster LM-X15

CODE: LM-X15

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

LM-X15 Application Delivery Controller - The LoadMaster X15 delivers unparalleled performance for organizations of all sizes with integrated hardware acceleration and support for up to 35 million concurrent connections

- Max Balancer L4 Throughput Up To 15.8Gbps
- Max Balancer L7 Throughput Up To 15Gbps
- 175,000 L7 (http) requests per second
- 262,500 L7 concurrent connections
- 35,000,000 L4 concurrent connections
- SSL Acceleration (2K Keys) up to 12,000 TPS


Thiết bị cân bằng tải máy chủ/ ứng dụng LoadMaster LM-X3

CODE: LM-X3

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote
LM-X3 Application Delivery Controller - The LoadMaster X3 offers an excellent entry point for growing organizations that need flexible connectivity and a fully featured ADC platform.
- 8 x 1Gbit Ethernet ports
- Max Balancer L4 Throughput Up To 3.6Gbps
- Max Balancer L7 Throughput Up To 3.4Gbps
- 1,700 SSL TPS (2K Keys)
- 8.6million concurrent Layer 4 connections

Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map