Loading...

Items marked by the tag "Catalyst 3850":

Products


Cisco stackable switch 3850 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ (435W) ports, IP Base feature

CODE: WS-C3850-48P-S

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet UPOE ports, with 1100WAC power supply 1 RU, IP Base feature set


Cisco stackable switch 3850 48 10/100/1000 Ethernet ports, IP Base feature

CODE: WS-C3850-48T-S

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, IP Base feature set


Cisco stackable switch 48 10/100/1000 Ethernet ports, LAN Base feature

CODE: WS-C3850-48T-L

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, LAN Base feature set (StackPower cables need to be purchased separately)


Cisco switch 3850 24 SFP+ Ethernet ports, IP Base feature set (WS-C3850-24XS-S)

CODE: WS-C3850-24XS-S

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Stackable 24 SFP+ Ethernet ports, with 715WAC power supply 1 RU, IP Base feature set

Cisco switch 3850 24 10/100/1000 Ethernet ports, IP Services feature set

CODE: WS-C3850-24T-E

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, IP Services feature set


Cisco Switch 3850 24 10/100/1000 Ethernet ports, LAN Base feature set

CODE: WS-C3850-24T-L

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Stackable 24 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, LAN Base feature set (StackPower cables need to be purchased separately)

Cisco Switch 3850 24 Port 1Gbps SFP, IP Base feature set

CODE: WS-C3850-24S-S

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Switch Cisco WS-C3850-24S-S Stackable 24 SFP Ethernet ports, with 715WAC power supply 1 RU, IP Base feature set

Cisco switch 3850 24 Port Data IP Base

CODE: WS-C3850-24T-S-RF

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, IP Base feature set; hỗ trợ quản lý 100 Access point


Cisco Switch 3850 24 Port Data, IP Base feature set

CODE: WS-C3850-24T-S

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Stackable 24 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, IP Base feature set; hỗ trợ quản lý 100 Access point

Cisco Switch 3850 24 Port PoE (435W), IP Base feature set

CODE: WS-C3850-24P-S

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Stackable 24 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply 1 RU, IP Base feature set

Cisco switch 3850 24 Port PoE (435W), LAN Base feature set

CODE: WS-C3850-24P-L

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock
Stackable 24 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply 1 RU, LAN Base feature set 

Cisco switch 3850 stackable 12 SFP Ethernet ports, IP Base feature set

CODE: WS-C3850-12S-S

Call for Pricing!
Get a Quote
In stock

Cisco Catalyst 3850 Stackable 12 SFP Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, IP Base feature set


Cisco Switch Stackable 3850 12 SFP+ Ethernet ports, IP Base feature set

CODE: WS-C3850-12XS-S

Pre-order
Call for Pricing!
Get a Quote

Stackable 12 SFP+ Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, IP Base feature set


Vì sao nên chọn chúng tôi ?

  • Hàng chính hãng bảo hành 1-5 năm.
  • Hỗ trợ kỹ thuật Miễn phí.
  • Giao hàng nhanh trên Toàn quốc.
  • Cho mượn hàng tương đương chạy tạm nếu cần chờ đặt hàng hoặc đổi hàng bảo hành.

Liên hệThỏa thuận sử dụng | Chính sách bảo mật | Site map